Vstup do základní školy je nyní „z boku“, tedy z ulice Smiřických. Dva historické vstupy do budovy, která je navíc památkově chráněna, jsou však právě z ulice 17. listopadu. Podle vyjádření památkářů patří vstupy mezi nejcennější částí budovy z roku 1896. Již dlouhou dobu se však nevyužívají, protože jsou ve špatném stavu a nejsou ani dostatečně technicky vybaveny.

Proto se ředitel školy Ivan Truhlička v úzké spolupráci s investičním odborem města, památkáři, městským architektem a také s Ing. Arch. Janem Čepelákem již několik let snaží připravit vše potřebné pro uvedení vchodů do adekvátního stavu. Dne 11. dubna 2018 odbor památkové péče MěÚ Jičín schválil návrh stavebních úprav. Nyní je třeba zpracovat projektovou dokumentaci.

Ing. arch. Jan Čepelák je autorem schválené studie a nyní je ochoten projektovou dokumentaci vypracovat odhadem za 88 100 Kč bez DPH, které budou uhrazeny z kapitoly městského architekta. Smlouva o dílo stanovuje termín dodání dokumentace do 20. prosince tohoto roku.

Ilustrační foto.
Na Jičínsku nadstandardní výnosy