Do Základní školy a Praktické školy v Jičíně se vrátilo asi devadesát procent žáků. S radostí, že mohou být v kolektivu se svými vrstevníky. „Ano, většina dětí se těšila, byla to na nich vidět, chyběly jim sociální vazby,“ potvrdila zástupkyně ředitele Jolana Zahradníková.

Už po jarní vlně a letních prázdninách se vrátily do školy ukázněné, hodné, respektovaly se. Stejný byl současný návrat do lavic, který vítali i rodiče.

„Doma zůstaly jen děti, jejichž rodiny se obávaly možné nákazy koronavirem,“ upozorňuje ředitel školy Petr Novotný. Ani ta se bohužel škole nevyhnula, covidem tu na podzim onemocnělo šest vyučujících a sedm dětí.

Zahájení výuky bylo organizačně náročnější. Škola ale eliminovala přenos nákazy na minimum. Děti jsou rozděleny do skupin a po moderním zařízení se pohybují tak, aby se nepotkávaly. Povinnost roušek pro žáky speciálních škol neplatí, proto tu existuje větší riziko přenosu a z toho důvodu jsou zde nastavena přísnější pravidla pro výuku.

„Udělali jsme maximum. Kdyby se nákaza znovu objevila, tak by zasáhla jen jednu třídu nebo skupinu. Teoreticky bychom to měli zvládnout,“ míní Petr Novotný.

„Přesto jsme požádali rodiče a domluvili se s dětmi, zda by mohly roušky nosit. Samozřejmě to není možné u všech, ale snaží se,“ doplňuje zástupkyně ředitele.

Vysvětluje nám, že třeba pro některé žáky bylo šokem vidět učitelé v respirátorech. „Báli se, nepoznali nás, nerozuměli tomu, co jim říkáme,“ popisuje nástup žáků.

Vzdělávací zařízení v Soudné bylo uzavřeno od 2. listopadu jako jedno z posledních, a tak jako na jaře zvládlo distanční výuku skvěle. I když pro rodiče je to podle slov ředitele náročné a především pro rodiny s těžce postiženými, o které musí čtyřiadvacet hodin pečovat a navíc se s nimi učit.

„Některé děti online výuku nepochopí, a tak se učily formou videa nebo audio nahrávek. Šlo o kombinace různých forem výuky, přizpůsobených schopnostem žáků,“ popisuje ředitel.

Jako všude jinde i tady záleží na přístupu rodičů. „Pokud mají zájem na vzdělávání svých dětí, tak všechno samozřejmě funguje lépe. Učitelky se dětem věnovaly nad rámec vyučování, podle potřeb rodičů. Je to o individuálním přístupu ke každému dítěti jako u nás ve škole,“ míní ředitel, podle kterého se nyní obzvlášť prokázala potřebnost speciálních škol.

Jičínská škola se i v této době snaží pomáhat druhým. Učitelé v jarní vlně šili a rozdávali roušky, uspořádali tu finanční sbírku pro zdravotníky, nyní pro domov seniorů. „Naše děti chtějí pro staroušky natočit video, aby je potěšily a pozdravily,“ jmenuje ředitel další aktivitu školy.

Speciální škola v Soudné vzdělává žáky mentálně, tělesně, zrakově nebo sluchově postižené, s vadami řeči, souběžné postižené více vadami, děti s autismem a vývojovými poruchami učení nebo chování. Školu navštěvuje 92 klientů ve věku od 6 do 20 let. Vyučuje zde 14 pedagogů za pomoci 17 asistentů.