Prvním krokem je ovšem zpracování kompletní dokumentace až po stavební povolení a dozor. To má na starosti firma MEPRO s.r.o. za cenu 2,3 milionu (bez DPH). Zakázka se týká všech budov Masarykova divadla. Některé jsou ve vlastnictví TJ Sokol Jičín, respektive ve spoluvlastnictví, a proto ve smlouvě Sokol vystupuje po boku Jičína jako objednatel. Vzhledem ke své komplexnosti je zakázka rozdělena na pět etap.

„Dohodli jsme se Sokolem smlouvu o podmínkách výběru projektanta. Sokol bude částečně financovat části budovy ve spolupodílovém spoluvlastnictví jako je střecha, fasáda, schodiště, hlavní tíha je na městě,“ objasňuje financování starosta Jan Malý.

Projekční práce včetně zajištění stavebního povolení a stavebního dozoru budou trvat dva roky.

Stavba by pak mohla podle místostarosty Petra Hamáčka začít na přelomu let 2020 – 21. „Klíčové je, aby náklady na opravu byly zařazeny do rozpočtu města,“ připomíná starosta Malý, přesvědčený o tom, že město nastoupilo v případě divadla správnou cestu.

„Divadlo jsme koupili a nemůžeme otálet s jeho opravou. Čtyřicet let se nerealizovala žádná velká investice, ve špatném stavu je topení, elektrika, všechno se musí vyměnit.“

„Pokud bude všechno připraveno, tak si neumím představit, že by se do opravy nešlo,“ polemizuje Hamáček, který připomíná také zastaralé vybavení kulturního stánku.

Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje ani studie, náklady na vlastní rekonstrukci lze těžko odhadovat.

Starosta Malý se domnívá, že náklady na stavbu budou kolem padesáti milionů, Hamáček laboruje s částkou 60 až osmdesát milionů.

Budovu čeká renovace instalace, střechy, fasády, kompletně interiéru včetně podlah. Podle odhadu bude divadlo uzavřeno zhruba rok, náhradní prostory nabídne K-klub, kino, Valdštejnská lodžie.

Na opravu kulturního stánku se chystají i v sousední Nové Pace. Zde mají práce vypuknout na podzim. Celková rekonstrukce MKS si vyžádá náklady 90 milionů, které město najde ve svém rozpočtu. Zrekonstruované kulturní centrum se má otevřít návštěvníkům na podzim roku 2020.