Za rok a půl a 145 milionů korun byla opravena silnice ze Studence do Dolní Branné, která je součástí zásobovací trasy mezi jednotlivými závody společnosti Škoda Auto.

Co se opravilo
Rekonstrukce se týkala úseků dvou silnic druhé třídy v celkové délce 7,5 kilometru.
„Jednalo se o poměrně náročnou stavbu. Práce na 7,5 kilometru zahrnovaly mimo jiné i rozšíření silnice o stoupací pruh, díky kterému je úsek bezpečnější.

V tomto úseku byla instalována meteohláska, která bude informovat správce komunikace například o hrozícím spadu sněhu či náledí," popsal radní Josef Dvořák, který je odpovědný za oblast investic v Královéhradeckém kraji. Že nově zrekonstruovaná silnice bude bezpečnější a pomůže plynulosti dopravy, potvrdil i hejtman Libereckého kraje Martin Půta. „Tento úsek v zimě často blokovaly uvízlé kamiony, proto byl směrově upraven a rozšířen o nový stoupací pruh," doplnil hejtman. Dále se rekonstruovaly dva mosty a 21 propustků, opravovala se dešťová kanalizace nebo se předláždily chodníky. Provedení takové stavby nebylo možné za provozu. Probíhalo proto za úplné uzavírky a po etapách.

Náklady
Celkové náklady na rekonstrukci úseků činí 145 milionů korun s DPH. Největší část nákladů pokryla státní dotace Ministerstva průmyslu a obchodu ve výši 112 milionů korun. Liberecký kraj přispěl 23,5 milionu korun a Královéhradecký kraj, který celou zakázku administroval, 9,5 milionu korun. Zhotovitelem stavby byly Vodohospodářské stavby s.r.o. Teplice.

Celá stavba byla zahájena v červenci 2014, po roce pak byly zprovozněny první tři úseky ve Studenci, tedy silnice II/293. Ostatní části stavby silnice II/295 ze Studence do Dolní Branné jsou zprovozněny v tomto týdnu. Některé stavební práce budou pokračovat ještě v příštím roce, jsou to zejména opravy objízdných tras, odstranění vad a nedodělků týkajících se úprav okolí, a vodorovné značení v plastu. V rámci rozšiřování průmyslové zóny se v těchto dnech dokončuje zprovoznění nového mostu s kruhovou křižovatkou ve Vrchlabí v rámci akce I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní.

Celá tato akce bude dokončena v roce 2016. Dále je v plánu ještě oprava silnice II/295 z Dolní Branné ke křižovatce se silnicí I/14 ve Vrchlabí a rekonstrukce ulice Dělnická ve Vrchlabí. Veškeré práce na rozšíření zóny mají být hotovy do roku 2017. Celkové náklady dosahují částky 448 milionů korun, z čehož 48 miliony přispívá Královéhradecký kraj a 39 miliony kraj Liberecký. Zbytek tvoří státní dotace.    (vc)