EUCENTRUM
Nabízí bydlení pro seniory nad padesát let v apartmánech, kde se klient stává podílníkem družstva. Vkládá 50 tisíc jako zájemce o projekt, dalších padesát tisíc při žádosti o územní řízení a při dalších krocích dorovnává částku do 30 procent svého družstevního podílu. Zájemce má šanci získat bezbariérové byty pro seniory v 1 + KK a 2 + KK. V objektu je k dispozici apartmán hotelové péče, ordinace lékaře, součástí vybavení je kapacita pro stravování, tělocvična – posilovna, společenská klubová místnost a komerční prostory jako kadeřnictví, pedikúra, manikúra. Podílník může bytovou jednotku využívat nebo ji pronajmout zájemci o seniorské bydlení z databáze společnosti Eucentrum.

Jičínská radnice totiž hodlá prodat pozemek a dvě budovy v kasárnách pro poskytování služeb seniorům. V Porotním sále zámku se pak mohla ve středu seznámit veřejnost se záměr dvou společností, které tyto služby nabízejí.

První se na radnici obrátila společnost SENIOR HOLDING s. r. o., která chce zřídit domov pro seniory a péči o osoby s Alzheimerovou chorobou, a to ve dvou stávajících budovách bývalých kasáren včetně části přilehlých pozemků.

Společnost v současné době provozuje v ČR dva takové domovy a hodlá tuto síť rozšířit. V rámci podmínek nabídla odkup nemovitostí a jejich přebudování a provozování domova po minimálně pětadvacet let.

Ve stejném duchu se na město obrátila mladoboleslavská společnost EUCentrum a.s., která žádá o odkup pozemků pro realizaci projektu bytového družstva seniorů. Cílovou skupinou jsou osoby starší 50 let a osoby s vážným zdravotním hendikepem.

O dvou variantách využití kasáren budou 2. listopadu rozhodovat jičínští zastupitelé.

„V zastupitelstvu budeme schvalovat záměr prodeje dvou budov za účelem poskytování sociálních služeb. Pokud bude záměr stvrzen, bude rada schvalovat vypsání nabídkového řízení a teprve poté budou podány závazné nabídky na koupi objektů, o kterých budou opět rozhodovat zastupitelé," objasňuje postup místostarosta Petr Hamáček.

Jako první představila záměr firma Eucentrum se sídlem v Kosmonosích, za stoupená předsedkyní představenstva. V tomto případě hodlá investor kasárna zbourat a vybudovat zde tři samostatné šestipodlažní budovy se společným 1. nadzemním obslužným podlažím s ordinací lékaře, vývařovnou, tělocvičnou. Byty o velikosti 1 + + KK a 2 +KK ale nabízí lidem k odkoupení, takže by se stali družstevními podílníky nemovitosti (jedné bytové jednotky).

SENIOR HOLDING
Firma Senior Holding nabízí sociální služby v Domově pro seniory a v Domově se zvláštním režimem. V rámci těchto služeb zajišťuje svým klientům 24 hodinovou péči. Mimo základní pečovatelskou a ošetřovatelskou péči nabízí i celou řadu doplňkových služeb a volnočasových aktivit. Důležitou součástí domů jsou specializovaná oddělení zaměřená na péči osob s Alzheimerovou chorobou a jinými formami stařeckých demencí. Prioritou společnosti je vybudování více než 10 tisíc pobytových sociálně zdravotních lůžek a doplňkových zdravotně sociálních služeb pro seniory pro celou Českou republiku. Zásadou firmy je, že sociálně zdravotní služby budou dostupné všem.

Na možné problémy upozornil Ladislav Brykner. Město totiž získalo od státu dotaci na demolici objektu, památkáři ho ale nedovolili srovnat se zemí. Místostarosta Petr Hamáček reagoval, že na tuto skutečnost byla firma upozorněna. Jednu viditelnou krásu na vadě má nový záměr boleslavské firmy Eucentrum, zatím za ní nestojí žádný realizovaný projekt.

Zcela s odlišnou koncepcí přichází společnost Senior Holding, která už postavila seniorský dům v Praze 5 na Klamovce nebo v Chrudimi. Pro Jičín a okolí garantuje 120 lůžek s tím, že jsou určeny především seniorům, zařazeným do třetího a čtvrtého stupně následné péče. Tento projekt počítá se zachováním kasáren a jejich přestavbou. Klienti by zde žili v tak zvaných domácnostech, kdy jsou pokoje napojeny na společné prostory a mají jeden tým pečovatelů. Budova bude bezbariérová, v rámci každé domácnosti je klientům k dispozici společný prostor (obývací pokoj) s kuchyňskou linkou a vybavením.

Uživatelé mohou navštěvovat fitness, kapli, dílnu, terasy a Memory Garden (terapeutickou zahradu). Záměrem investora je oživit staré prostory a pro mnohé seniory to může být návrat do míst, která znají. Stávající objekty budou propojeny se zadní části budovy, kde bude navazovat pobytová zahrada. Součástí stavby je i miniškolka pro dvanáct dětí. Péče o klienta se pohybuje finančně ve stejných rozmezích jako v stávajících domovech.