Kamenosochařství a kamenictví má v Hořicích dlouholetou tradici. Vzešlo odtud již mnoho generací odborníků tohoto významného odvětví. V letošním roce je veletrh součástí oslav 100. výročí vzniku Československé republiky.

Výstava Kámen Hořice 2018 začíná druhou desítku své existence. Opět se uskuteční aukce školních výrobků, soutěž o nejlepší exponát, nejlepší expozici výstavy a další doprovodný program, včetně společenských akcí. "Očekáváme čtyřiadvacet vystavovatelů, což je rekord. Jde o firmy, které zpracovávají kámen, ale mají i dočinění s technologiemi. Budeme vystavovat i digitální zpracovaný model Masarykovy věže samostatnosti," upozorňuje ředitel školy Josef Moravec.

V sobotu pak do Hořic zavítá T.G. Masaryk. Bude se tak opakovat jeho návštěva z roku 1926, kdy položil základní kámen Věže samostatnosti. Odpoledne v 15 hodin kameníky pozdraví kardinál Dominik Duka, který vysvětí sochy sv. Václava a sv. Anežky Přemyslovny. Ty žáci školy vytesali pro italská města Arco a Solbiate Olona.

PROGRAM
čtvrtek 7. června
10 hod. – slavnostní zahájení výstavy s pozvanými hosty a vystoupením taneční skupiny Artrosa; zahajovací projevy; prohlídka školy pro pozvané hosty
11 – 13 hod. konference o Braunově Betlému, koná se pod záštitou Unesco
19 hod. – společenské setkání vystavujících firem, vyhlášení soutěže o nejlepší výrobky a expozice; vystoupení taneční skupiny „Vem si prášek“ na venkovním pódiu vystoupí ZUŠ MELODIE – pěvecké a instrumentální vystoupení 14:30 ~ 15:30 hod.

• pátek 8. června
10 hod. – valná hromada SKK ČR
14 hod. – valná hromada Společenstva kamenosochařů
19 hod. – kamenická zábava na náměstí na venkovním pódiu vystoupí ZUŠ MELODIE – taneční vystoupení 14.30 ~ 15.30 hod.

• sobota 9. června
11 hod. – návštěva T. G. Masaryka ve škole jako 10. července 1926
13 hod. – slavnostní zakončení sympózia žáků, aukce žákovských výrobků.

Součástí akce bude sochařské sympózium žáků školy, v rámci kterého budou sekány sochy patronů naší země – sv. Václava a sv. Anežky Přemyslovny pro italská města Arco a Solbiate Olona. Bude rovněž možná prohlídka školy, výstava prací žáků a pedagogů; lze se zde také seznámit s výukovým programem SPŠKS Hořice.