Hostit budeme sedmdesátku studentů z šesti měst evropských zemí – německého Erbachu, slovenského Martina, polského powiatu Swidnica, portugalského Ansião, francouzského Pont-de-Beauvoisin a českého Jičína.

Uvedená města jsou partnery Jičína a Erbachu.

Pro účastníky akce, jejímž tématem je „Aktivní stárnutí – Mládež seniorům, senioři mládeži" je připraven program, během kterého je čeští studenti Lepařova gymnázia a Masarykovy obchodní akademie seznámí s historií a památkami Jičína a okolí a jejich významem pro společné kulturní dědictví.

Navštíví také krajské město Hradec Králové, kde se mimo jiné zúčastní přednášky na téma Evropská unie, včetně simulace politického jednání orgánů EU.

Součástí programu je i návštěva pečovatelského domu v Jičíně, kde mladí lidé představí svá domovská města a předají společné výtvarné dílo odrážející myšlenku překonávání mezigeneračních rozdílů.

Překvapení
„Pro seniory budou naši hosté vyrábět ve čtvrtek dopoledne v lodžii bylinkové pytlíčky. Večer se tu setkají s vévodou Valdštejnem," upřesňuje program Magdaléna Doležalová z jičínské radnice.

Mladí lidé budou mít zázemí v Domově mládeže v Denisově ulici. „Podávat jim budeme klasická česká jídla včetně svíčkové. Jako dorozumívací řeč byla zvolena angličtina," říká Alena Stillerová, která má návštěvu na starosti.

Cíl projektu
„Základní ideou projektu je prohlubování spolupráce partnerských měst a jejich občanů prostřednictvím mládeže a odstraňovat tak bariéry mezi národy. Dalším záměrem je poznávání kulturních rozmanitostí, projevování solidarity, rozvíjení pocitu sounáležitosti, propagování společných evropských hodnot a všeobecné zvyšování povědomí o hodnotách Evropské unie," vysvětluje manažerka Štěpánka Kolcová. 

O projektu:

Projekt multilaterálního setkání navazuje na obdobný záměr, který proběhl v roce 2009 v Německu ve městě Erbach v rámci cyklu mezinárodních setkání. Tento projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie, program Evropa pro občany a Česko-německého fondu budoucnosti.