Bezbariérový přístup byl zrušen v roce 2010 tím, že byl stavebně oddělen objekt bývalého hotelu Start od objektů haly a aquacentra. Přístup vedl rampou do aquacentra a následně přes ochoz hotelu ke vstupu do haly.

Do hlediště haly tak v současné době není zajištěn bezbariérový přístup, a hendikepovaní mají ztížený vstup na sportovní utkání i tolik sledované zápasy jičínských házenkářů.

Přitom už v roce 2006 byla zpracována studie na úpravu vstupu do haly SA a vybudování rampy pro tělesně postižené. Hrubý odhad nákladů tehdy činil 360 000 Kč bez DPH. Jaké budou náklady nyní, můžeme jen hádat,

Jakub Šmíd z investičního oddělení města se domnívá, že se od původní částky budou lišit maximálně o deset procent. Kdy se hendikepovaní dočkají odpovídajícího vstupu není jasné, akce není v letošním rozpočtu zahrnuta. ⋌(md, kov)