Akce stála celkem 98 tisíc korun, přičemž obec Cholenice dostala od sítě prodejen dvacetisícovou dotaci. „Plácek byl ve špatném stavu a Jednota se nabídla, že nám na rekonstrukci přispěje," uvedla starostka Romana Komárková.

Prostor byl osazen zelení a jeho střed v budoucnu okrášlí stromek. Novinkou je i plošinka pro invalidy. Obchod sice dříve měl bezbariérový přístup, nicméně plácek ne a hendikepovaní spoluobčané museli žádat o pomoc, pokud se chtěli dostat ze silnice k budově prodejny. Tento problém byl vyřešen.