Program výletu
Příjemná cesta s nevídaným zážitkem – jízda do železniční stanice Libuň, odtud po vlečce, která je využívána na dopravu písku, do lomu areálu firmy Sklopísek Střeleč, místa, kde se těží sklářský písek. Podívaná na lom ze skrývky spojená s vyprávěním průvodců, moderní obří stroje i pískoviště pro děti, to vše jenom pro cestující parního vlaku.

Po vlečce zpět do Libuně, zde bude zajímavá podívaná na objetí soupravy, tj. přemístění lokomotivy z jednoho konce vlaku na druhý, aby mohl vyjet ve směru Sobotka, se zastávkou v Hrdoňovicích.

Po vystoupení z vlaku následuje pěší lehká túra místy s překvapením – špacírem z malého „lesního nádraží" pohodlnou cestou po žluté turistické značce, odbočení podle červených fáborků na vyhlídku Kobyla – pro průběžně docházející orientace v krajině, pro děti kamínkování. Přes vesnici Střeleč k Lovči, zde bude průběžné zastavení s překvapením, dál na nádraží v Mladějově.

Předprodej jízdenek v MIC na Valdštejnově náměstí v Jičíně nebo před odjezdem na peroně jičínského nádraží.

Poučení u písků
Zastávka ve firmě Sklopísek Střeleč, který již 75 let je výrobcem sklářských, slévárenských, technických, sportovních a mletých písků, poskytne poučení o tomto odvětví výroby. Pískem byly v 18. století v prvopočátcích těžby zpevňovány lesní a zámecké cesty. Roku 1939 začal profesor VŠ báňské v Příbrami Dr. ing. Bohuslav Stočes uskutečňovat svou myšlenku o těžbě sklářských písků a založil „První českou úpravnu sklářského písku ve Střelči". V roce 1975 započala výstavba nové úpravny a byl komplexně změněn způsob těžby. Více se dozvíte na webových stránkách www.glassand.eu.