Kapli sv. Jana Evangelisty vysvětil v neděli 27. července roku 1721 Jan Václav Chřepický z Modlíškovic, kanovník Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové. O tehdejším majitel bělohradského panství, Bertoldu Vilému z Valdštejna, přednášel návštěvníkům historik Jiří Hrbek, vědecký pracovník Historického ústavu Akademie věd ČR, který se dlouhodobě věnuje valdštejnské rodové historii.

Hosté měli možnost také nahlédnout do zámecké kaple, před jejímž vchodem zahráli na dobové barokní nástroje Jana a Vlastimil Kovářovi a Patrick Singh. Zazněly písně, které se tu nesly od roku 1721, muzikanti nás ale zasvěceně provedli i muzikální barokní Evropou, a tak jsme se na skok ocitli například v Itálii i Francii. Informace o probíhající rekonstrukci a záměru budoucího využití zámku poskytl přítomným Ondřej Rathouský, statutární zástupce současného vlastníka zámku. Revitalizace je údajně v polovině, dokončena má být za čtyři roky. Poté zámek nabídne ubytování, vznikne zde kavárna, restaurace i funkční obchody. "Po koupi v roce 2017 jsme začali s opravou střech a zajistili jsme, aby zámek dál nechátral. Nyní probíhá odstranění stavebních prvků z roku 1948," uvedl Ondřej Rathouský.

Na závěr zdařilého barokního odpoledne ožilo nádvoří zámku barokními písněmi žáků poškoláků, jejich tanci a skotačením. Představili se tu absolventi dětské prázdninové hudební dílny Martiny Pavlasové a Michaela Pospíšila.