Zdejší barokní zámek, jenž pochází z přelomu sedmnáctého a osmnáctého století, je přitom nejcennější stavbou v Bělohradě. Nyní ale svitla naděje na jeho záchranu.

Objekt na začátku října koupila akciová společnost Elisabeth Arms, kterou zastupují Hana Pavlíková a Ondřej Rathouský.
Ještě tentýž měsíc byla podepsána kupní smlouva a město teď každým dnem očekává připsání peněz na účet. Prodejní cena bělohradského zámku byla dvanáct milionů.

Zástupci firmy Elisabeth Arms, která byla založena teprve nedávno právě pro účel nákupu bělohradského zámku, mají nyní před sebou několik nezbytných kroků.

„Samotné rekonstrukci zámku předchází složitý a velmi důležitý prvek tvorby konceptu, projektu, vypracování projektové dokumentace, v průběhu toho všeho velmi aktivní a neustálá komunikace s památkáři a také získání stavebního povolení. Toto odhadujeme na zhruba pět let. Ne všechny procesy jsou ale v našich rukách a některé věci není možné ovlivnit ani s tou nejupřímnější snahou.

Doufáme, že samotná rekonstrukce je otázkou zhruba tří let. Věřte, že se jako soukromí investoři budeme snažit zprovoznit zámek co nejdříve," představuje následující kroky zástupkyně společnosti Hana Pavlíková.

Zda v areálu zámku vybudují investoři seniorské bydlení nebo zde v něm vznikne něco úplně jiného, zatím není jasné.
„Koncept finálního řešení je ještě před námi, ale určitou představu do budoucna už máme," sdělila Hana Pavlíková. 

Bělohradský zámek by podle zástupců akciové společnosti Elisabeth Arms, jenž je novým vlastníkem objektu, měl s největší pravděpodobností sloužit seniorům.

„Zatím nejsme úplně rozhodnutí, nicméně počítáme s tím, že základním rysem záměru bude ubytovací kapacita s doprovodnými službami a možností přizpůsobení konkrétní zájmové klientele. Nezastíráme, že velký potenciál vidíme v oslovení stále se rozrůstající seniorské cílové skupiny. Veškeré záměry, specifika a plusy a minusy každé varianty záměru teď konfrontujeme s informacemi našeho projektového týmu a realitou na trhu. Věříme, že budeme mít v konceptu jasno během několika měsíců," vysvětlila zástupkyně společnosti Hana Pavlíková.

V případě, že by se investoři rozhodli pro variantu seniorského bydlení, jednalo by se s největší pravděpodobností o soukromé zařízení. „V případě seniorského bydlení se spíše kloníme k soukromému zařízení, respektive tak zvané. zařízení bez registrace, i když kombinace obou řešení v rámci celého objektu také zvažujeme," upřesnila Pavlíková podnikatelský záměr firmy, která už dříve uvedla, že je Lázně Bělohrad zaujali především svou polohou a lázeňskými službami.

Nový majitel rovněž počítá s možností zpřístupnění kaple pro veřejnost a také využitím společenského sálu, který by mohl sloužit pro kulturní či jiné akce města. Jako samozřejmost pak vnímá vybudování restaurace a kavárny.

Náklady na opravu zámku si ale investoři zatím netroufají odhadnout. „Odhad nákladů je teď velmi předčasný, ale budeme se pohybovat v řádech desítek miliónů korun, či spíše kolem sta miliónů korun," zamýšlí se H. Pavlíková

Město zámek prodalo za cenu dvanáct miliónů korun českých, což je podle starosty Pavla Šubra cena obvyklá, jež byla stanovena na základě znaleckého posudku. Firma Elisabeth Arms ji uhradila v hotovosti. Součástí prodeje nebyl zámecký park, jenž zůstal i nadále v majetku města.

V kupní smlouvě je mimo jiného zapracována také podmínka, kdy musí do tří let být opravena střecha, svody a odvodnění budovy. Do deseti let musí být hotová kompletní rekonstrukce tak, aby objekt byl zkolaudován a trvale využíván k plánovanému účelu.

PENÍZE NA VÝSTAVBU NOVÉ RADNICE

Získané finance by bělohradští zastupitelé rádi použili na výstavbu nového městského úřadu. Původní plán počítal s opravou budovy, která se nachází na severní části náměstí směrem na Novou Paku. Od tohoto záměru ale bude s největší pravděpodobností upuštěno.

Osud zámku
Barokní zámek z přelomu 17. a 18. století je nejcennější stavbou v Bělohradě. Město získalo budovu do vlastnictví v roce 1992 a na padesát let ji pronajalo místnímu střednímu odbornému učilišti. V té době probíhal restituční spor mezi původními majiteli, který byl ale ústavním soudem ukončen v roce 2004, s tím, že tento restituční nárok není oprávněný. V roce 2004 město poprvé začalo shánět investora a hledat dotační program. Zhruba v roce 2006 až 2007 se objevila firma Sheryden, jenž měla zájem v zámku vybudovat seniorské bydlení. V roce 2008 občan města upozornil na to, že převod zámku v roce 1992 nebyl v pořádku a kolotoč s převodem se rozběhl nanovo. V roce 2009 zámek definitivně připadl městu. To v roce 2015 uzavřelo smlouvu s firmou VIP Castle o zprostředkování prodeje objektu. Letos na podzim zámek za cenu dvanácti miliónů koupila společnost Elisabeth Arms.


„Celou záležitost jsme řešili s architekty a ti nám doporučili stávající objekt zbourat. Jeho stav je velmi špatný, takže se jeho rekonstrukce nevyplatí a novostavba vyjde pravděpodobně levněji. Dům tedy půjde k zemi a jeho místě vyroste nový," představil budoucí plány města starosta. Kdy ale dojde k realizaci zatím Šubr jen odhaduje.

„Počítám, že jenom rok nám zabere projektování. Budeme muset nejdříve vyřídit veškerou dokumentaci pro územní plánování a rovněž pro stavební povolení. Takže jako nejbližší termín na zahájení stavby se jeví rok 2018," objasnil P. Šubr, který rovněž prozradil, že peníze na výstavbu nového úřadu chce město našetřit z prodeje dalších nemovitostí. „Zřídili jsme speciální účet, kam finanční prostředky ukládáme. Tam mimo jiného uložíme i peníze z prodeje dětské léčebny nebo pozemků, které se v současné době chystáme prodat," seznamuje občany se záměrem města.

První odhady rozpočtu výstavby radnice se totiž pohybují okolo třiceti pěti miliónů. „Možná se nám podaří náklady snížit, je to opravdu první hrubý odhad, jenž byl stanoven na základě obestavěné plochy, ale věřím, že se nám to podaří stáhnout," doufá starosta Pavel Šubr.