V roce 2015 se v obci podařilo provést výměnu oken a spojovacích dveří mezi sálem a přísálím v hasičské zbrojnici, na hřišti pro sportovce kompletně zastřešili pergolu s posezením. Součástí celkových investic ve výši zhruba půl milionu korun byl také příspěvek na vybavení kuchyně a na opravu dámských záchodků v obecní restauraci.

„V letošním roce bychom v obci chtěli upravit veřejnou zeleň, dále vyměnit okna na obecním úřadu, v sále a v přísálí a v restauraci připravujeme celkovou rekonstrukci pánských záchodů. Celkem by to mělo stát opět kolem pěti set tisíc," popsal starosta Bašnic Martin Frýdl.

Kromě traktoriády letos Bašnice ožijí i dalšími akcemi – pro děti budou místní organizátoři pořádat karneval, pálení čarodějnic nebo Pohádkový les.