„Krajskou podporu směřujeme k aktivitám neziskových organizací, které pomáhají v oblasti prevence tam, kde ještě nezasahuje sociální služba realizovaná podle zákona. Například jde o aktivity v péči o ohrožené děti, osoby se zdravotním postižením, podporující péči o duševní zdraví a v oblasti prevence kriminality, nebo svoji činnost směřují do sociálně vyloučených lokalit. Mezi žadateli jsou pobočky oblastních charit, mateřská centra, organizace zabývající se podporou ohrožených rodin či organizace pracující s dobrovolníky. Všechny tyto subjekty, které vedle sociálních služeb konají veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti a v oblasti podpory rodiny, pro nás představují podstatný a důležitý prvek, který chceme zachovat a nadále podporovat,“ vysvětluje náměstkyně hejtmana Martina Berdychová pro sociální oblast.

Královéhradecký kraj prostřednictvím tohoto dotačního programu také ve spolupráci s městy a místními organizacemi podporuje konání Dnů pro rodinu, které v letošním roce proběhly či ještě proběhnou v devíti městech Královéhradeckého kraje (Nové Město nad Metují 7. 6., Jičín 16. 6., Dvůr Králové nad Labem 26. 6. a Broumov 28. 6.).

Jedná se o celodenní akce pro celou rodinu, kde se kromě zábavy a poučení návštěvníci seznámí právě i s různými sociálními, zdravotními a návaznými službami, které jsou pro ně v kraji k dispozici a pomáhají řešit tíživé situace, ve kterých se rodina či její jednotliví členové mohou ocitnout. Více na www.dnyprorodinu.cz.