Město koupí od TJ Sokol budovu Masarykova divadla, a  to za novou, upravenou cenu. V současné době pak nový vlastník chystá renovaci inženýrských sítí.

K navýšení kupní ceny o zhruba třicet tisíc korun  došlo na základě aktualizace znaleckého posudku s ohledem na novelu zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Definitivní suma je 18 503 530 korun.

„Musíme znovu požádat zastupitelstvo, aby úpravu kupní ceny odsouhlasilo," řekl starosta Jan Malý.

Splatnost kupní ceny zůstává stejná, tedy sedm ročních splátek ve výši 2,5 milionu korun  počínaje rokem 2016, jen poslední splátka bude o rozdíl navýšena.

„Máme zájem postupovat dál, důležité bude vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci sítí technické infrastruktury. Musíme opravit nejen topení, ale také rozvody elektriky, plynu a vody. To je první věc, kterou musíme provést. Od toho se odrazíme dál, a to k rekonstrukci topení. A je tu ještě další důležitá  záležitost, a to oprava střechy," upozorňuje starosta s tím, že náklady na opravy se vyšplhají do milionů. Při renovaci sítí by mělo zároveň dojít k jejich oddělení. TJ Sokol má zatím vypracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci topení. „Se sokoly se ještě  musíme domluvit, zda opravíme nejdříve topení nebo střechu," dodal Jan Malý.