Jednání vyvolala zdejší radnice. Ta zadala libereckým architektům Janě Medlíkové a Jiřímu Janďourkovi zpracovat územní studii v okolí novopacké dominanty, zapsané na seznamu kulturních památek. Ti svoji práci před packými občany obhajovali. „Územní studie by měla zajistit koordinaci rozvoje. Řeší především zástavbu, ozelenění prostor, zřízení komunikací i zbudování hřbitova, konkrétně urnového háje s kolumbáriem. Součástí by měla být i obřadní síň," představila návrh architektka Jana Medlíková.

Zástavbě ne

Architekti provedli několik podrobných analýz a zpracovali koncept, v němž se snažili podpořit dominantu kláštera, neporušit dané horizonty (Desetidomí ad.), vytipovali území vhodné k zástavbě, vytvořili síť cest, navrhli umístění smuteční síně i rozptylové loučky a parkoviště, snažili se vytvářet mikroprostory (úprava městských prostor).

„Myslíme si, že i v tomto území by se mělo stavět," argumentoval architekt Janďourek a představil plochy, které by přicházely v úvahu. Masivní zástavba by se především dotkla oblasti mezi Desaterem a Balkami, kde by mělo vzniknout asi dvacet domů, jejichž podoba by byla regulována, aby nedošlo k tomu, že vedle přízemního domku vyroste patrová vila. Tady ale padla kosa na kámen.

Přítomní debatéři oponovali. Nechtějí, aby za klášterem vznikly jičínské Allanovy sady. Přejí si, aby klidná oblast zůstala zachována jako potkávací místo.

Miroslav Pyciak z odboru životního prostředí města mimo jiné upozornil, že architekti své návrhy nekonzultovali s dotčenými odbory města.

„Zpracovatelé mají svůj pohled na volný prostor, je ale z části odlišný od našeho," říká za odbor životního prostředí zkušený odborník, který také na setkání zpracovatelům nejčastěji kontroval. Zástavbu za Desaterem vnímá jako tvrdou. „Město má schválený rozvojový plán, který počítá s výstavbou na Slovanech, Vlkově, Na Vyhlídce a u pivovaru," upozornil.

„Na Desateru se nám žije krásně. Studie se mi vůbec nelíbila, jak co se týká zástavby, tak zřízení rozptylové loučky. Nechal bych tam zeleň, žádný velký rozvoj bych tu ani do budoucna neplánoval," uvedl rozhořčený Martin Korbelář, který nad klášterem bydlí.

Olgu Banýrovou zaujal nápad představit studii lidem, přišla si proto návrhy vyslechnout. „Padla tady spousta zajímavých informací, o kterých jsem vůbec nevěděla. Je určitě pozitivní, že se záměr projednává s lidmi a že se o něm bude diskutovat."

Radnice plánuje další intenzivní jednání, nejbližší už v září.