Finanční obnos pomůže Českému červenému kříži zabezpečit obměnu vybavení pokojů a sportovní potřeby pro děti žijící v azylovém domě. „Ráda bych za děti i další obyvatele azylového domu moc poděkovala za dar, který umožní zajistit příjemnější prostředí v jejich nelehké životní situaci,“ říká Eva Jahelková, ředitelka Úřadu oblastního spolku ČČK Jičín. Ten poskytuje sociální službu od února 2013 mladým dospělým od 18 do 26 let a matkám s dětmi, nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.