Město zažádalo o dotaci na technickou infrastrukturu, která mu byla ve výši 5,3 milionů v roce 2010 poskytnuta. Jejím parametrem byla výstavba 130 bytových jednotek v ulici Karla Kofránka s dokončením v roce 2020. Už teď je jasné, že tuto podmínku se městu nepodaří splnit.

„Bohužel za celou dobu nabízení těchto pozemků jsme nesehnali developera a ani v současné době není nikdo, kdo by o tuto lokalitu měl zájem. Musíme si přiznat, že vybudování sto třiceti bytů je pro nás nereálné," vysvětlil důvody změny plánu starosta Aleš Svoboda a prozradil, že v současné době je v lokalitě dokončeno téměř 37 bytů.

Město požádalo ministerstvo pro místní rozvoj a finanční úřad o vyjádření k situaci. 

Protože už nyní je jasné, že původní záměr výstavby sto třiceti bytových jednotek se nezdaří, požádali zastupitelé ministerstvo pro místní rozvoj a finanční úřad o vyjádření rizik k nesplnění dotačního titulu, případně zda-li je možné nějaké jiné řešení. Z odpovědi vyplývá, že jiná alternativa neexistuje a Hořicím tedy hrozí vrácení dotace nebo její části a případná pokuta.

„Odpověď byla jednoznačná. Maximálně bychom mohli požádat o prodloužení doby dokončení projektu o pět let," seznámil veřejnost s odpovědí ministerstva starosta Aleš Svoboda. „Ve městě v současnosti nemáme parcely pro výstavbu rodinných domů, což já osobně považuji za velký deficit. Proto bychom mohli udělat novou parcelaci této lokality a pozemky poskytnout na výstavbu deseti rodinných domů," představil Svoboda veřejnosti nový záměr, s nímž zastupitelé souhlasili.

Město tedy bude vracet část dotace, kterou na stavbu bytů získalo. „Částku, jenž budeme muset vrátit, vypočítá finanční úřad proporcionálně. To znamená, že z dotace odečte skutečně vynaložené náklady," vysvětlil Svoboda.

Hořicím rovněž hrozí pokuta za nedodržení podmínek. „Výše penále záleží čistě jen na finančáku, takže nemá smysl teď hádat, v jaké bude výši," objasnil starosta. Jeho kolega, místostarosta Ivan Doležal upozornil i na fakt, že pokuta byla v minulosti některým subjektům odpuštěna. „Na její výši má vliv i to, jak dlouho jsme peníze vlastnili a špatně s nimi nakládali. V minulém roce ale bylo na pokutách odpuštěno zhruba šest a půl miliardy korun," věří v hladký průběh Doležal.