Žáci 9. A mají za třídního učitele Lukáše Macáka, žáci 9. B pak Věru Šmidrkalovou.