Původní myšlenkou bylo vybudování potřebné venkovní učebny společně s naučnou stezkou, kde by kromě rostlin, bylin a keřů byly instalovány informační tabule, budky pro ptáky, hnízdiště pro hmyz nebo pelíšek pro ježky. Dotvořila by se tak plocha osázená stromy, které vysadili sami žáci a o které také pečují.

Učebna již stojí! Na zpevněné ploše vyrostla prostorná zastřešená pergola, která bude sloužit všem žákům školy při vyučování i o přestávkách a bude využita také školní družinou, která dosud pro své činnosti venkovní zázemí neměla.

Částečné osázení rostlinami se podařilo realizovat a na dotvoření původního záměru, vybudování přírodovědné naučné stezky, budeme pracovat. Na vzniku venkovní učebny se podíleli žáci i učitelé. O to větší z ní máme všichni radost a těšíme se opět na teplé dny a učení „na čerstvém vzduchu". Moc děkujeme!    Michaela Štálová, ředitelka s učiteli a žáky školy