Přestože sobotní ráno bylo plné mraků i vytrvalého deště, počasí se nakonec umoudřilo. Děti z diaklubu se tentokráte sešly v prostorné jízdárně, kde už měly osedlány koně Norské fjordy. Tato rasa je v okolí raritou.

Setkání začalo prohlídkou stájí a hřebčína, kde děti obdivovaly teprve dvoudenní hříbě. Je úžasné, jak to příroda umí zařídit, že několik hodin po narození se umí hned postavit na nohy. V přírodě jde v jeho případě o přežití. Na koňské farmě manželů Pfefrových jde spíše o pěkné žití, neboť koně zde mají perfektní péči.

Další část výpravy byla věnována jízdě na koni. Kluci a děvčata se učili rozumět základním jízdním technikám, z nich nejdůležitější byla symbióza s koněm, na jehož hřbetě seděli.

Mohli jen potvrdit, že pohled na svět z koňského hřbetu je nejhezčí. Kůň pozná, zda-li jeho jezdec myslí i na něho. Diabetické děti to zvládly s přehledem, neboť diabetes je vede k tomu myslet i na druhé.

Nejen zábava, ale i povinnosti

Protože setkání obsahuje i edukační část, týkající se diabetu, probralo se téma „Význam dodržování denní hygieny". I na ni bylo pamatováno během akce. Děti si pochutnaly na svačině doma připravené, omýt ruce si však nezapomněly.

„Sobotní výlet byl dalším krásným příkladem toho, jak Diaklub Nová Paka spolupracuje s organizacemi v okolí," říká k aktivitě vedoucí Diaklubu Nová Paka Miroslav Pačesný.