Ještě před setměním se vydal průvod plný dětí a jejich doprovodu od novopacké knihovny, kde nejprve vyslechly krátké povídání o svatomartinských tradicích z úst ředitelky knihovny Stanislavy Benešové.

Prvním cílem se staly Jírovy sady, kde na děti čekaly poutavé soutěže a hry, které připravily studentky SOŠPg. Z Dukelského náměstí, kde byl o půl páté začínal hudební program ZUŠ Nová Paka, se linula vůně svařeného vína. Atmosféra dávala tušit, že zima už je za dveřmi a ještě blíž je všemi očekávaný příjezd svatého Martina

„Mami, to žebrák. Myslíš, že po nás taky bude něco chtít? Co mu dáme?,“ strachoval se jeden z chlapců. Příběh žebráka a svatého Martina, který ilustrovala krátká scénka, děti fascinoval. A každé z nich doufalo, že si bude moct vznešeného bílého koně letmo pohladit.