Přes čtyři desítky účastníků, z toho polovina dětí, diabetiků ve věku 7 - 15 let se vypravili do Nové Paky připomenout si narození objevitele inzulínu (Frederik Banting ve dvacátých letech minulého století obdržel od slavné švédské akademie za svůj objev Nobelovu cenu) jak jinak než sportem.

Není důležité, že akce proběhla s ohledem na počasí před datem 14.11.Důležité je,že všichni účastníci si akci užili.

Vše začalo už v pátek, kdy se sešli vedoucí oddílu a lékařský personál, aby se krátce vrátili k již realizovanému Ozdravnému pobytu v Českém ráji a spíše se věnovali plánům na příští rok. Více než důstojné ubytování bylo realizováno v Novopackých sklepích.

V sobotu hned ráno dorazily děti v doprovodu rodičů a začalo se hezky z ostra. Protože na jaře se dětem líbil florbal, posloužila opět tělocvična ZŠ Husitská jako místo úvodního sportovního klání. Po dvou hodinách sportování, do kterého se zapojili i tátové, přišel na řadu bazén. I v něm jako by dětem vůbec nescházela energie. Rodiče si povídali ve sport baru a děti prověřily všechny dostupné atrakce plaveckého bazénu.

Všem pěkně vytrávilo a tak se účastníci přesunuli do Bowling centra na předem ohlášený oběd. Ten tvořil důležitou součást akce, neboť diabetici se musí najíst do určité doby po aplikaci inzulinu. Než došlo na turnaj v bowlingu, který nemohl chybět, přišla ke slovu turistika. Účastnici přivítali pobyt na čerstvém vzduchu v podobě okruhu vedoucím kolem rybníku Bahňáku a lesním prostředím. Ke slovu přišla i přírodní tělocvična, kterou děti s diabetem prověřily skutečně poctivě.Přečetly si rovněž obsah z informačních cedulí.

Než se započalo s bowlingovým kláním, přišla na pořad neodmyslitelné edukace. Zástupce společnosti Lofe scan představil tradičně novinky z oblasti diabetu. Pozorně poslouchali rodiče i děti.

Již zmíněný bowlingový turnaj přišel ke slovu na samotný závěr. Akce, která trvala během soboty 10 hodin děti unavila natolik, že glykémie měly téměř ideální.Často musely sáhnout pro nějaký potravinový doplněk. Děti se společně setkají když ne dříve, tak příští rok na Diatáboře, na který se moc těší.

Pořadatelé akce byli rádi, že nemuseli použít obsah lékárničky, který je vyhláškou pro účast na obdobných akcích stanoven. K jejímu zakoupení přispělo Město Nová Paka, za což mu právem děkujeme. Jsme rádi, že nás počasí nezradilo a že účastníci si odvezli do svých domovů pěknou vzpomínku na naše město.

Z taneční soutěže O cenu města Jičína.
Dvě stě párů soutěží O cenu města Jičína

Miloslav Pačesný