V pěti věkových kategoriích soutěžilo 28 týmů ze sedmi českých krajů. U poroty bodovaly v několika kategoriích i děti z Královéhradeckého kraje – ovládly jedno první a dvě druhá místa ve svých věkových kategoriích.

Tříčlenné týmy měly za úkol, stejně jako v regionálním kole, připravit zdravé a zároveň cenově dostupné studené párty pohoštění. Navíc ve finále musely ještě odpovědět na otázky z oblasti zdravého životního stylu. V porotě zasedla koordinátorka Zdravé 5 Eva Nepokojová, výživová poradkyně a kuchařka Zuzana Komůrková a dále Jan Hajný – food artist a šéfkuchař školy vaření Chefparade. Porotci hodnotili originalitu receptu, kreativní ztvárnění, složení i chuť pokrmu a týmovou spolupráci týmu při vaření. Vítězné týmy se v září zúčastní kuchařského kurzu ve škole vaření Chefparade, která se stala partnerem finálových kol soutěže.

Předsedkyně poroty Eva Nepokojová vyzdvihla jak nápady, tak zručnost všech soutěžících: „Byli jsme nadšeni nápady i kvalitou přípravy všech týmů. Viděli jsme úžasná aranžmá pokrmů a děti překvapivě bodovaly i při náročném vědomostním kvízu. Velké uznání patří také pedagogům, kteří děti po celou dobu konání soutěže podporovali."

Medailová umístění z našeho kraje
Kategorie Midicoolers: Tým Ovocňáci (Štěpán Valenta, Katrin Hohberg, Natálie Pípalová) ze ZŠ Dobrá Voda u Hořic – 1. místo (foto vlevo)
Kategorie Maxicoolers: Tým Novopacké vařečky (Karolína Nosková, Klára Kotyková, Pavlína Marková) z Gymnázia v Nové Pace – 2. místo (foto vpravo)
Kategorie Minicoolers: Tým ze ZŠ Pohádka v Hradci Králové (Vilém Slánsky, Tereza Vrbacká, Michaela Písecká)

Vítězové kategorií
Kategorie Babycoolers (předškoláci MŠ): Tým Šikulové z MŠ Žitenice na Litoměřicku
Kategorie Minicoolers (1.-3. třída ZŠ): Tým Piráti ze ZŠ Stříbrnická Ústí nad Labem
Kategorie Midicoolers (4.-6. třída ZŠ): Tým Ovocňáci ze ZŠ Dobrá Voda u Hořic
Kategorie Maxicoolers (7.-9. třída ZŠ): Tým Květinky ze ZŠ Ronov nad Doubravou
Kategorie Freecoolers (smíšené týmy z dětských domovů nebo volnočasových zařízení): Tým 1.C z Praktické základní školy Kolín

Kuchařská soutěž „Coolinaření s Albertem" je určena předškolákům z mateřských škol ve věku 6 let, žákům základních škol a klientům z dalších zařízení jako jsou dětské domovy nebo nízkoprahové a volnočasové kluby do 18 let. Jejím smyslem je osvěžit u dětí a mladistvých znalost zásad správné výživy a zároveň podpořit domácí přípravu jednoduchých pokrmů. Organizuje ji Nadační fond Albert prostřednictvím svého unikátního vzdělávacího projektu Zdravá 5. „Coolinaření s Albertem" je již třetí ze série talentových soutěží Zdravé 5.

Více o průběhu finále i týmech umístěných na dalších pozicích naleznete na www.zdrava5.cz/kucharska -soutez

Nadační fond Albert zastřešuje charitativní aktivity značky Albert. Od roku 2004 provozuje značka Albert celorepublikový vzdělávací program zaměřený na správnou výživu Zdravá 5. Je určený pro děti a jejich rodiče a hravou formou přibližuje zásady zdravého stravování. Kromě podpory zdravého stravování a životního stylu v rámci programu Zdravá 5 se věnuje i sociální oblasti. Cílem aktivit v sociální oblasti je zvýšení příležitostí na plnohodnotný samostatný život u dětí a mladistvých v rizikových rodinách a v různých formách náhradní výchovy. Jedná se zejména o projekty, které se zaměřují na oblast prevence, vzdělávání a rozvoje potenciálu dětí. Tím se zvyšuje jejich šance uplatnit se v běžném životě. Více informací naleznete na www.nadacnifondalbert.cz a www.zdrava5.cz.