Děti z MŠ a ZŠ okresu Jičín měly formou obrázků vyjádřit svůj pohled na činnost myslivců. Především jak vidí jejich práci v zimním období, kdy zvěři v poničené krajině chybí přirozená potrava. Jakým způsobem myslivci zvěři pomáhají, např. jak ji přikrmují senem, obilovinami, jeřabinami, kaštany nebo žaludy, jak vylepšují životní prostředí výsadbou nových remízků, které poskytují zvěři úkryt, ale i potravu.

Vlastní lov s puškou, který vidí děti asi nejčastěji, je pouze nutnou regulací přemnožené nebo nemocné zvěře. V současné době je nutno regulovat černou zvěř (divoká prasata) a lišky, které se živí mladými zajíci, bažanty a koroptvemi. Lišky jsou nebezpečné také pro lidi, neboť mohou přenášet nebezpečnou nemoc – vzteklinu. Proto se nikdy nesmíme dotýkat šelem, které ztratily plachost a nabízí se k pohlazení.

K pozorování a lovu zvěře staví myslivci na vhodných místech různé žebříky se sedačkami, které nazývají posedy. Větší vyvýšené kryté boudy s okénky se nazývají kazatelny.

Nezapomínáme ani na významné čtyřnohé pomocníky myslivců, a to jsou psi. Jsou to buď větší psi – ohaři, kteří pomáhají při hledání zvěře, případně donášení ulovené zvěře. Malá plemena používají myslivci k vyhánění škodlivé zvěře z nor a nazýváme je norníci – to jsou známí jezevčíci a teriéři.
Naši mysliveckou činnost mohli soutěžící vyjádřit ve svých kresbách a malbách podle svých představ. Soutěž byla rozdělena do kategorií:

I. – mateřské školy
II. – 1. a 2. ročník základních škol
III. – 3. až 5. ročník základních škol

Hodnocení prvních míst bylo následující:
I. kategorie:
1. Viktorie Hudcová – MŠ Běchary
2. Sebastian Durst – MŠ Husitská Nová Paka
3. Nela Damašková – MŠ Kněžnice
4.-5. místo Alenka Podobská a Kateřina Háková, obě z MŠ Husitská Nová Paka

II. kategorie:
1. Barbora Šudová – ZŠ a MŠ Vysoké Veselí
2. Martin Koky – ZŠ a MŠ Vysoké Veselí
3. Tereza Šindlářová – ZŠ a MŠ Jičíněves
4.-7. místo Kateřina Fialová ze ZŠ a MŠ Kopidlno, Petr Kvarda ze ZŠ Jeřice, Šárka Nováková ze ZŠ Železnická Jičín a Tadeáš Kolář ze ZŠ Nemyčeves

III. kategorie:
1. Šárka Švarcová – ZŠ Vysoké Veselí
2. Zuzana Bílková – 3. ZŠ Jičín a Šarlota Hnízdová – ZŠ Poděbradova Jičín
3. Daniel Kurucz – ZŠ Vysoké Veselí
4.- 8. místo Marie Kryšpínová ze ZŠ a MŠ Jičíněves, Valentýna Elizabeth Kejzralová ze 3. ZŠ Poděbradova, Nikola Chmelíková ze 3. ZŠ Poděbradova Jičín, Renée Štampochová ze ZŠ Železnická a Adéla Zlatníková ze ZŠ Železnická.

Vyhodnocení výtvarné soutěže proběhlo 17. června v zasedací místnosti Okresního mysliveckého spolku za účasti zástupců MÚ RŽP Ing. Polákové a Ing. Syřišťové. Oceněné děti byly pozvány s doprovodem svých rodičů nebo učitelů. Z rukou zástupců OMS Jičín Luboše Lonského a Vladimíra Zahradníka obdržely děti diplomy a ceny, zejména výtvarné a kreslící potřeby. Pro všechny přítomné bylo připravené malé občerstvení a promítání krátkého filmu o myslivosti.

Pořadatelé se již nyní těší na další ročník výtvarné soutěže, který bude vyhlášen na začátku příštího roku.    Kateřina  Rychterová, jednatelka OMS Jičín