Absolvovala jej téměř stovka účastníků. Stěžejním tématem byla obslužnost v rámci Královéhradeckého kraje a finance, které je potřeba vynaložit na opravu komunikací.