Děti nejvíce zaujaly trofeje, na které si mohly sáhnout, vábničky, které si vyzkoušely, ale nejvíce je zaujala kulovnice. Za pěkné povídání děti poděkovaly a pozvání do kouzelného lesa s radostí přijaly.