V tomto roce jste stihli dokončit hodně investic, mimo jiné silnici na náměstí. Jak jste s projekty spokojený?
Letošní projekty se podařilo realizovat v plánovaných termínech bez mimořádných vícenákladů. Problémy se pochopitelně vyskytly, ale byli jsme schopni je v průběhu staveb řešit. Rekonstrukce komunikace na náměstí Jiřího z Poděbrad byla investicí kraje realizovaná prostřednictvím Údržby silnic KHK. Negativně zatížila především občany na objízdných trasách a podnikatele, kteří na náměstí pocítili určitý odliv zákazníků a klientů a tudíž pokles tržeb. Nicméně věřím, že konečný výsledek je více než uspokojivý a vzhled našeho náměstí se opět výrazně zlepšil.

Mimo to jste zapracovali i na sportovištích. Proč je třeba se tolik soustředit na stavbu hřišť?
Tyto akce dokazují, že to se zlepšováním sportovního zázemí ve městě myslíme vážně především se zaměřením na naše děti a mládež. Sportovní hřiště ZŠ a MŠ Na Daliborce je také pouze dalším krůčkem zlepšování podmínek pro vzdělávání, protože do této oblasti dlouhodobě investujeme nemalé finanční prostředky. Hořické školy se skutečně nemají za co stydět a naše děti se mohou vzdělávat v příjemných a důstojných podmínkách. To samé ostatně platí i o krásném novém fotbalovém areálu, teď už jenom zbývá, aby hořičtí fotbalisté přetavili nové zázemí v kvalitnější výsledky.

Doba investicím nepřeje. Jaké máte plány do budoucna?
Současná doba je sice komplikovaná, ale to nesmí mít velký vliv na krátkodobé i střednědobé projekty města. V příštím roce bychom rádi zahájili projekt kompletní rekonstrukce Čechovy a Kollárovy ulice, což bude první etapa rekonstrukce celé lokality. Tuto akci budeme opět realizovat v součinnosti s VOS Jičín. Současně začneme projektově připravovat rekonstrukce dalších ulic. Opravovat by se měly další komunikace i chodníky a v rozpočtu máme připraveny peníze na nové multifunkční hřiště s kluzištěm. V připravovaném rozpočtu pracujeme s projekty akumulace srážkových vod v areálu Technických služeb a na Gothardu, na které bychom měli mít k dispozici dotační prostředky. Z peněz utržených za prodeje pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Kofránkovy ulice máme připravených 20 milionů na výstavbu další infrastruktury a přípravu dalších stavebních parcel, i když víme, že k realizaci dojde nejdříve za dva roky.

V jaké fázi je připravovaná revitalizace Smetanových sadů?
Veřejnost je srdečně zvána na prezentaci studie Smetanovách sadů ve středu 10. listopadu. Jejich revitalizace je více než nutná a musíme ji v následujících letech připravit. Studie by měla do určité míry respektovat původní záměr, ale další podrobnosti se mohou Hořičáci dozvědět právě na zmiňované prezentaci.

Před měsícem v Hořicích vzniklo nové oddělení dálniční policie. Jak se na něj díváte?
Zastupitelé kladně reagovali na podnět Policie ČR ohledně dočasného umístění dálničního oddělení do budovy města navzdory nemalé investiční zátěži. Dá se říci, že jsme v prvé řadě zhodnotili majetek města a naše náklady se z velké části vrátí formou nájemného. Nezastírám, že jsme také pozitivně vyhodnotili přítomnost další ozbrojené složky ve městě v souvislosti s bezpečností a kriminalitou.

První noc festivalu bývá vždycky žánrově trochu odlišná. Letos se pořadatelé rozhodli odstartovat poctivým bigbítem a pozvali legendární veterány české rockové scény, kapelu Krausberry.
Bigbít covidu navzdory. Zahájení hořických JazzNights přilákalo stovku lidí

Co může nové oddělení přinést občanům města?
V prvních týdnech jsem zaznamenal pouze informaci o měření rychlosti v jedné z hořických ulic. Shodou okolností jde o ulici, kde si občané stěžují na rychle jedoucí vozidla. Předpokládám tedy, že v rámci zvýšení bezpečnosti silničního provozu byla tato aktivita vnímána pozitivně. I když jiného názoru asi budou řidiči, kteří byli pokutováni za rychlou jízdu. V každém případě by však činnost dálniční policie neměla být zaměřena pouze na Hořice, ale logicky na celé spádové území.

Jaké problémy je v Hořicích potřeba adresovat?
Problémů řešíme spoustu, stejně jako drtivá většina měst. Počínaje odpadovým hospodářstvím, problémy s přívalovými dešti nebo parkováním a optimalizací dopravy ve městě. Usilovně se snažíme připravit co nejvíce pozemků pro novou bytovou výstavbu a proto mám velkou radost z toho, že se nám podařilo vykoupit všechny pozemky, které jsou potřebné pro další výstavbu v lokalitě zmiňované Kofránkovy ulice. Samozřejmě, že nás také trápí nedostatek finančních prostředků a tak hledáme cesty jak v blízké budoucnosti kompletně zrekonstruovat třeba Dům kultury nebo postavit novou moderní sportovní halu.

Na co si Hořičtí nejvíce stěžují? Lze to řešit?
Dlouhodobě bylo vedení města kritizováno, že do Hořic nepřicházejí noví zaměstnavatelé, kteří by zvýšili zaměstnanost v regionu. To se podařilo změnit příchodem dvou nových významných podnikatelských subjektů. Pevně věřím, že rozšíří spektrum zaměstnaneckých pozic nejen pro Hořice, ale i blízké okolí.

Za čím by turisté měli do Hořic určitě přijet?
Pokud bych měl vyjmenovávat největší lákadla, tak budu opakovat tradiční Sochařské sympozium, motocyklové závody na okruhu 300 zatáček Gustava Havla již několik let úzce spjaté s Museem Českého Road Racingu, Hořické trubičky, Masarykovu věž samostatnosti nebo jedno z nejhezčích přírodních koupališť Dachova. Neznalý návštěvník je mnohdy překvapen, že by u nás musel strávit několik dní, aby si Hořice opravdu užil a lépe je poznal.

A kam nejraději chodíte vy?
Já osobně mám radost z povedené rekonstrukce Městského muzea, které nám po dlouhých letech již nedělá ostudu a koná s v něm spousta nejrůznějších zajímavých kulturních a společenských akcí. Rád však chodím na procházky do přírody, na vrch Gothard a srdeční záležitostí pro mě vždy bude již zmiňované koupaliště Dachova. Když si najdu čas, tak ze všeho nejraději vezmu kolo a konstatuji, že zajímavých terénů je v okolí Hořic nepřeberné množství.