Martin Puš (ODS) nedobrovolně opustil po deseti letech post starosty.

Na úterním zasedání zastupitelstva bylo hned třetím bodem jednání odvolání starosty a místostarosty, které do programu navrhl zařadit Luděk Havel (SPJ).

„Rada je již několik měsíců nefunkční, nemá většinovou podporu zastupitelstva, a proto jsem pro sesazení z funkce." Po svých slovech byl starostou vyzván, aby vedl debatu. Ta trvala přes hodinu a zapojili se do ní také občané.

Jan Čeliš a Miroslav Matějky (SPOZ) navrhovali tajné hlasování, jejich požadavek však neprošel.

Martin Puš na začátku debaty zareagoval. „Nehodlám nikoho přemlouvat. Uznávám, že dva nebo tři ze sto padesáti  projektů mohly dopadnout jinak. Problémový zlom však nastal v okamžiku, kdy podnikatelé začali přemýšlet o bioplynové stanici, kterou si já osobně nepřeji."

Petr Krykorka (VV) je nejen proti stanici, ale i proti Martinu Pušovi. „Nemyslím si, že další setrvání současného starosty přinese Jičínu něco přínosného, je pro ostatní jako červený prapor, proto budu hlasovat pro jeho odvolání."

Pro Petra Hamáčka (SPJ) je jedním z hlavních důvodů předminulé jednání, kdy bod o odvolání starosty navržený Luďkem Havlem byl před začátkem zastupitelstva přeřazen z konce na začátek. „Starosta toho mnoho udělal, ale zejména přesunutí programu zastupitelstva – to nebylo hodno velkého politika, za kterého ho i přesto považuji," řekl  Jan Čeliš.

„Pro odvolání Martina Puše jsem kvůli několika zásadním věcem. Vytýkám mu  jeho přístup k oponentům, například k Bohumíru Procházkovi, ke kterému se nezachoval nejlépe. Starosta nemůže za to, že bydlí v nejkrásnější ulici a technické služby mu udržují park přímo pod okny.  Chtěla bych se ho však zeptat, zda v době, kdy město kupovalo budovu Aris, připravovali s manželkou smlouvy pro zakoupení pozemků na Bradech. Parcely jste kupoval od stejného vlastníka, jako město drahý objekt," tázala se Alena Jirovcová Martina Puše.

Všechno je jinak

Josef Dvořák si práci místostarosty představoval jinak, ale přesto děkuje za spolupráci: „V pondělí jsem skončil na radnici, ale chci poděkovat úředníkům i panu starostovi, spolupráce byla dobrá. Nikdy na mě nebyl od nikoho vyvíjen tlak."

Po ukončení debaty ještě nastala desetiminutová přestávka kvůli tomu, aby Miroslav Matějka mohl  zjistit názory svých kolegů z ODS.

Starostu odvolal většinový počet hlasů. Pro byli Miroslav Matějka, Jan Čeliš, Milan Smolík, Jan Jiřička, Alena Jirovcová, Tomáš Frýba, Daniel Novotný, Petr Krykorka, Petr Lisý, Petr Hamáček a Luděk Havel. Proti hlasovali   Jiří Liška, Petr Šindelář, Miloš Starý, Ladislav Brykner, Miloslav Kůta, Josef Dvořák, Jaroslava Komárková,  Petr Kebus a zdržel se Martin Puš.

Místostarosta Miloslav Kůta nebyl ze své funkce odvolán, ale sám rezignoval: „Myslím si, že není vhodné, abych zůstal v této funkci. Budu následovat Martina Puše už jen kvůli tomu, že jsme hájili stejné zájmy." Po svých slovech odešel nejen Miloslav Kůta, ale postupně i zbylí členové ODS, i ČSSD  a Petr Kebus (KSČM). Ti se volení nového vedení města nezúčastnili.

Jako po másle

Návrhy nových radních byly předloženy bez zaváhání a bez problému odhlasovány.  Tudíž se Změna pro Jičín a  SPO - Zemanovci domluvily předem. Prvním uvolněným místostarostou byl zvolen Petr Hamáček (SPJ), novými radními se stali Milan Smolík (VPM), Tomáš Frýba (TOP 09), Jan Čeliš (SPOZ) a Luděk Havel (SPJ).

Starostu a místostarostu budou zastupitelé volit až na zářijovém zasedání. Do té doby stojí v čele radnice Petr Hamáček, který má na starosti také například městskou policii.

Začátek krize

Politická krize v Jičíně trvá od lednového zániku koalice ODS, ČSSD a TOP 09 kvůli monitorování počítačů v technických službách. Poté došlo k rozpadu městské rady, kterou postupně opustili Jan Čeliš, Tomáš Frýba, Daniel Novotný, Jaroslava Komárková a Josef Dvořák. Její kompetence  přešly na zastupitelstvo, které se tak scházelo každé dva týdny a projednávalo zhruba 80 bodů.