Projít se podzimním zámeckým parkem využila i řada zájemců bez svých ratolestí. Akce se nakonec účastnilo 164 zájemců z města a širokého okolí, kterým takové počasí připadalo víc než vhodné k příjemné procházce nádherně zbarvenou podzimní přírodou. Den stromů byl tentokrát pojat jako naučná stezka po stromech miletínského zámeckého parku, s několika zastaveními u stromidů, kteří je seznámili se životem svých stromů.

A tak děti a ostatní návštěvníci u Fagusiena poznávali plody podzimní přírody, u Albieny a Pinusie se seznámili s našimi jehličnany, s Tilkou za pomocí hrábí listový kopec budovali, u Betulinky poznávali naši faunu, u amazonky Querkusíny si zastříleli z luku, u Salixie sbírali kaštany a trefovali se do dutého pařezu. U Acerienů se vydováděli na provazovém žebříku a lanovce, u mladé Gingoliny si do květináče zaseli strom podle svého výběru, u Carpínia je čekalo přezkoušení, co se na stezce naučili, a následné pasování na Rytíře stromů Stromového království a nakonec se s nimi rozloučil Populius. Největšímu zájmu se těšilo stanoviště Acerienů s lanovou aktivitou a Querkusiina lukostřelba. Do květináčů putovaly nejen žaludy, kaštany jedlé i koňské, ořechy vlašské i lískové, ale i habrové nažky. Akce začala úderem druhé hodiny odpolední a končila po hodině páté.

Pohodovou akci pořádalo město Miletín. Naučnou stezku brouzdanou listím připravil dětský kroužek Voto Zelená stopa Miletín, na zabezpečení jednotlivých stanovišť se podíleli hasiči Miletín, Extreme sport Miletín, DS Miletín a KČT Rohoznice. Finančně akci, v rámci projektu Vážíme si života, podpořil Královéhradecký kraj.

A kdo jsou stromidé? To jsou stromoví lidé, se kterými nás seznámila řehečská spisovatelka, textařka a zpěvačka hudebního tria Ze šuplíku paní Dana Beranová ve své knize Eva a kniha poznání. V knize naučné, zábavné, dobrodružné, prostě v knize vhodné k přečtení. Podle čeho stromidé dostali své jméno? Na to si přijděte sami! Město Miletín děkuje všem návštěvníkům za to, že vyměnili gaučink a počítačink za pobyt v přírodě. Pořadatelům za ochotu obětovat svůj volný čas pro druhé. Sponzorům za poskytnutí financí na snad dobrou věc. A v neposlední řadě i majiteli miletínského zámku panu Ondřeji Stýblovi za vstřícnost a ochotu umožnit brouzdat se spadaným listím stromů pěkného parku.

A kdyby se vám chtělo opět navštívit Miletín, tak si vás hasiči Miletín a Voto Zelená stopa Miletín dovolují pozvat poslední sobotu v říjnu od 14 hodin na kopec Bičišťák, kde budete moci vyvětrat své dračí miláčky.  Bedřich Hak