Akci zorganizovala Křesťanská mládež Církve adventistů ve spolupráci s Klubem Pathfinder, humanitární organizací ADRA a dalšími pořádajícími.

„Na ranči v Železnici má Křesťanská mládež každý rok svůj týdenní kongres, a jeden den se rozhodli obyvatelům městu věnovat. Takto vznikla myšlenka Dne zdraví. Využili jsme vlastně elánu středoškoláků a vysokoškoláků a s jejich pomocí na Valdštejnově náměstí bude deset až třináct různých stanovišť," sdělil Marek Ondráček.

Centrum
Na Valdštejnově náměstí byli ve stáncích zástupci některých organizací, kteří působí v pohádkovém městě, například ADRA, Vzdělávací centrum Sedmička, Klub zdraví Jičín, Svaz diabetiků Jičín, Nakladatelství Advent-Orion nebo internetové rádio AWR.

„Z Klubu zdraví doporučujeme přítomným knížky s tematikou, jak si uchovat zdraví. Nabízíme knížky pro děti, kde je zahrnuta například etická výchova a také zdravý životní styl, ale vše je napsané dětskou formou. Další skupinou knížek, které zde najdete, jsou duchovní," uvedla Dana Kozáková.
Ta může za sebe návštěvníkům pro jejich zdraví doporučit hlavně střídmost, pobyt na slunci, zdravý vzduch, pohyb, odpočinek, ale je důležitá také duchovní stránka.

Vzdělávací centrum Sedmička je vlastně křesťanské, snaží se udělat něco pro město. „Fungujeme již přes rok. Nabízíme různé duchovní, zdravotní a hudební aktivity. Organizujeme také přednášky nebo koncerty," informoval Marek Ondráček.

Humanitární organizace ADRA sídlí na několika místech v České republice. „Poskytujeme a koordinujeme rychlou pomoc v krizových situacích po celém světě. Každý rok pořádáme výtvarnou soutěž, zabýváme se také projektem Prvák nebo Bang Baby, ve kterém chceme zlepšit život chudých bangladéšských dětí," uvedla pracovnice Lenka Vilímová.

New Star
„Každé písmeno z programu New Star znamená jednu věc, kterou můžeme mít, ale nevyužíváme ji, jako slunce, voda, vzduch, odpočinek. Takže my radíme návštěvníkům jak je využívat," prozradil Jan Libotovský.

Mimoto celý den pomáhalo na devadesát mladých lidí z Čech na různých místech Jičína a okolí svojí dobrovolnou prací. Uklízeli veřejná prostranství, v domově důchodců nebo v Denním stacionáři Kamarád.