Je zván každý, kdo má nějaký názor k tomu, jak a jakým způsobem se po městě pohybujeme, a také každý, koho cestování po Jičíně nenechává chladným; vlastně jsou zváni úplně všichni, protože mobilita je neoddělitelnou součástí každodenního života. Cestování po městě za prací, kulturou, školami či kamkoliv jinam se změní a budoucnost je otevřená. Bude patřit cyklistice, hromadné dopravě, chození pěšky, anebo bude pokračovat trend automobilismu?

Hlavním cílem Dne městské mobility je sesbírání postřehů a názorů od veřejnosti, které se stanou základem pro veřejnou diskusi. Jejím výsledkem má být jasné doporučení, jakou politiku ve smyslu mobility má město preferovat.

"Hledání rovnováhy názorů napříč několika oblastmi dopravy je výzvou, kterou tvorba strategie udržitelné městské mobility přináší. Strategie musí vycházet z potřeb uživatelů, proto je důležité zapojovat veřejnost do procesu plánování. Když jsme letos v létě se zástupci Asociace měst pro cyklisty přemýšleli, jakou formu úvodního setkání zvolit, napadlo nás uspořádat akci hlavně pro lidi. Akci, kde převažuje složka zábavy, kde budete moci vyjádřit svůj názor a budete odcházet inspirováni dobrými příklady a s energií něco změnit, tak vznikl Den mobility." říká architekt města Jičína Ing. Arch. Radek Jiránek.

V rámci akce budou v Biografu Český ráj probíhat workshopy, seminář a výstavy. Půjde o expozice nazvané Spokojení Dánové a Dobré město, které pro účely Dne městské mobility zapůjčilo Velvyslanectví Dánského království. Na závěr, v 17.30, se návštěvníci mohou těšit na malé filmové překvapení.

Bude promítán snímek Lidský rozměr. Film o tom, co se vlastně stalo s městy ve 21. století. Jak se změnila ve stroje na bydlení a práci, v nichž se lidé musí efektivně pohybovat. Vizionářský architekt Jan Gehl a jeho kolegové se však snaží navrhovat města jinak. Chtějí je osvobodit od automobilismu a vytvořit z nich místa pospolitosti. Více se dozvíme v 20. listopadu v Biografu Český ráj.

Pro více informací navštivte webovou stránku Dne městské mobility v Jičíně.

Jan Jireš