„Kamerové zkoušky, které byly před výkopem provedeny, potvrdily závažné defekty, takže rekonstrukce přišla skutečně za minutu dvanáct," vysvětlil starosta Tomáš Komárek.

Stavební práce se vzhledem k extrémním podmínkám o něco protáhly.

„Běžná doba této opravy je zhruba týden, nám zabrala téměř týdny tři, a to hlavně z důvodu, že se na místo těžko dostávala potřebná technika. Ulice je totiž extrémně úzká. Dalším problémem byly ostatní inženýrské sítě, které se v ulici nachází. Dokonce jsme se části museli vyhnout, protože tam stojí sloup elektrického vedení, ale vzhledem k tomu, že ČEZ bude elektriku v příštím roce dávat do země, rozhodli jsme se tento úsek zatím obejít," popsal extrémní podmínky starosta.

V příštím roce budou v Kutnarově ulici pokračovat. Obec zde plánuje kromě inženýrských sítí zabudovat do země i veřejné osvětlení a dokončit opravu kanalizace. V roce 2018 zde bude položen nový asfalt. Celá akce byla hrazena z rozpočtu Mlázovic a vyšla na zhruba čtyři sta tisíc korun.