Lidé s postižením mají sice složitější výchozí pozici, což ovšem neznamená, že by nedokázali odvést pořádnou práci. Projekt Dej nám šanci se zaměřuje přesně na toto téma. Je využíváno zkušeností z českého i polského prostředí, díky kterým bude vypracován model řešení, jak zařadit osobu s postižením do pracovního prostředí.

Název Dej nám šanci přesně vystihuje to, čím projekt je. Jedná se o odbourávání předsudků. Ze zkušenosti víme, že lidé s postižením si často své práce hluboce váží a odvádí ji dobře právě kvůli tomu, že vědí, jak těžké je tyto možnosti získat.

Díky projektu ve vybudovaném Komplexu Siedlisko v Polsku bude uspořádán cyklus vzdělávacích kurzů pro osoby s mentálním postižením. Absolventi kurzu si zvýší požadované profesní kompetence. V polském Komplexu Siedlisko vznikne také 13 pracovních míst pro 26 hendikepovaných na půl pracovního úvazku.

Návštěva polské delegace byla zaměřena na poznávání kulturního prostředí Jičína a celých Východních Čech, ale hlavně šlo o posun v rámci projektu Dej nám šanci. Apropo polskému Siedlisku ukázalo, jak se v Jičíně pracuje s klienty s postižením. Obě organizace společně také navštívily hradecký Skok do života, organizaci, která byla schopna vytvořit ziskové pracovní prostředí pro osoby s postižením. Projekt je otevřený a mohou se jej zúčastnit i dobrovolníci, kteří by měli zájem o danou problematiku (kontakt na webu: www.apropojicin.cz). Projekt Dej nám šanci je financován v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.  Adam Kracík