Radní se zároveň zabývali dopisem, který poslali dva rodiče tamních žáků, a žádali přezkoumání výsledku výběrového řízení. „Jednání rady byli přítomni jak zástupci rodičů, tak pedagogického sboru. Měl jsem z nich pocit, že z výsledku konkurzu nejsou nadšeni, ale při hodinové diskuzi jsme si všechno vyříkali," uvedl starosta Jiří Liška. Konkurzní řízení se uskutečnilo 17. června, zúčastnili se ho čtyři uchazeči (Daniela Havelková, Martin Beneš, Pavel Dědeček a Roman Mareš).

Roman Mareš nastoupí do funkce 1. srpna. „Je přísný, ale spravedlivý, pokud je náročný, je to jen dobře," domnívá se Liška. Na volbu nového ředitele, který nahradí odvolaného Jindřicha Tryznu, reagovali i naši čtenáři. Ne všichni souhlasí s učiteli, jako například Walda.

Ohlasy čtenářů
„Zajímalo by mě, jak by to vypadalo, kdyby o řediteli nemocnice nebo primářovi rozhodovali příbuzní hospitalizovaných pacientů. Učitelé místo toho, aby všechny své síly napínali ke vzdělávání žáků a výchově, jenom řeší vlastní ego a nechápu rodiče, kteří je v tom podporují místo aby řešili kvalitu vzdělávání, řeší pohodlí učitelů, kteří nechtějí nic a nikoho respektovat. Je to smutné."

Více zjistíte v diskusích pod články spojenými v tomto tématu.