"I kdybychom produkovali dvakrát tolik absolventů a ti měli zájem v oboru zůstat, tak je trh práce bez problémů pojme," říká v rozhovoru pro Deník.

Proč jste se rozhodli školu zapojit do soutěže Mladý zemědělec?
Chceme dětem a mladým lidem ukázat, že v zemědělství to už dávno nevypadá jako ve filmech pro pamětníky. Zemědělství už není o holínkách-filcákách, vidlích a rádiovce. Je to nádherný obor kde příroda okolo nás souzní s moderními technologiemi a stroji. Obor, kde ani jeden den není stejný jako ten předchozí. A dále, že maso se nevyrábí v Kauflandu, mléko se nestáčí v Lidlu a mouka není produktem Intersparu, ale za tím vším je sice někdy těžká, ale většinou krásná práce zemědělců.

O jaký zemědělský obor je u vás nyní největší zájem?
ZAG Hořice je škola s pestrou strukturou. Kromě zemědělských oborů u nás najdete i gymnázium a obory sociálně zdravotní, například maturitní obor Sociální činnost a učební obor Ošetřovatel. Musím zdůraznit, že se jedná o Ošetřovatele v nemocnicích, a ne v živočišné výrobě. Co se týká zemědělských oborů, tak nabízíme maturitní obor Agropodnikání a učební obory Zemědělec-farmář a Opravář zemědělských strojů. Ve všech oborech máme obsazenost tříd přes 90 procent kapacity, přičemž v nižších ročnících je vyšší než v závěrečných. Ze zemědělských oborů je lehce větší zájem o obor Zemědělec-farmář, nicméně u všech oborů poptávka po vzdělávání notně převyšuje nabídku.

Čím lákáte uchazeče ke studiu zemědělsky zaměřených oborů právě na vaší škole? Co je pro ně nejvíc atraktivní?
Nejatraktivnější je asi propojení teorie s praxí. Škola disponuje školním statkem, který hospodaří na 250 hektarech zemědělské půdy a díky moudrému zřizovateli můžeme třeba i chovat 60 krav v nové cvičné stáji. Absolventi si mohou už během studia osahat, s čím se budou setkávat ve své budoucí praxi. Na školním statku je nově vybudovaná malá zoo s domácí drůbeží, ovcemi, kozami a prasaty. A velkým lákadlem je i početné stádo koní a aktivní jezdecký klub.

Jaké praktické dovednosti a znalosti studentům předáváte? A jak funguje praxe v terénu a spolupráce se zemědělskými podniky?
Kompletní chod zemědělského podniku si studenti v malém měřítku mohou osahat během celého studia. V nižších ročnících začínají manuální prací, když získají řidičská oprávnění, pracují se zemědělskými stroji. A v závěrečném ročníku nakouknou i pod pokličku ekonomiky a administrativy zemědělského podniku. Mimo vlastní hospodářství se pak praxe a odborný výcvik odehrávají i na smluvních pracovištích specializovaných podniků, např. MAVE Jičín a Výzkumný ústav ovocnářský Holovousy a v mnoha dalších zemědělských podnicích. Třešničkou na dortu je pak praxe v Safari parku Dvůr Králové. Rád bych všem touto cestou poděkoval.

Jaké výhody a příležitosti poskytuje studium na vaší zemědělské škole v porovnání s jinými školami nebo formami vzdělávání v oboru zemědělství?
Velkou výhodou je právě školní hospodářství a propojenost teoretického vzdělávání s praxí. Dále je to těsná spolupráce a provázanost s podniky. Téměř ve všech zemědělských podnicích v bližším i vzdálenějším okolí jsou v managementu lidé, kteří naší školou prošli a kteří jsou hrdí na svou alma mater. Velice si cením toho, že jsem za celou dobu působení na škole nebyl ani jednou odmítnut, pokud jsem požádal kohokoliv z nich o pomoc.

Zemědělská akademie a Gymnázium HořiceZdroj: Archiv školy

Kde se mohou uplatnit absolventi vaší školy? Jaké dovednosti a znalosti od nich trh práce očekává?
I kdybychom produkovali dvakrát tolik absolventů a ti měli zájem v oboru zůstat, tak je trh práce bez problémů pojme. To se týká všech oborů naší školy. Když se vrátíme k zemědělským oborům, tak absolventi maturitního oboru Agropodnikání by v budoucnu měli působit na pozicích nižšího managementu zemědělských podniků, a to především na pozicích agronomů a zootechniků. Absolventi učebních oborů Zemědělec-farmář a Opravář zemědělských strojů pak jako kvalifikovaní odborní pracovníci na různých pozicích v zemědělské výrobě, případně podnicích poskytujících služby v zemědělství.

Jak do výuky zemědělských oborů zapojujete moderní technologie? Snažíte držet krok s inovacemi v zemědělském sektoru?
Jedním z největších kroků v poslední době byla modernizace cvičné stáje pro skot. Její součástí je i moderní cvičná stáj vybavená prvky precizního zemědělství, jako je sledování užitkovosti a dalších parametrů. Krávy jsou vybaveny čipy sledujícími jejich aktivitu a ve spolupráci s informacemi o užitkovosti dokáže software výrazně pomoci s detekcí říje, prevencí chorob a dalšími věcmi ovlivňujícími užitkovost. Od roku 2018 je škola zařazena mezi Centra odborné přípravy a za pomocí peněz z ministerstva zemědělství se podařilo školní statek doplnit o nové moderní stroje jako učební pomůcky. Například jsme vybavili traktory satelitní navigací v kombinaci s autopilotem. Samozřejmostí je softwarové vybavení moderními programy pro práci agronomů, zootechniků, evidenčními programy půdy, chemických přípravku a mnoho dalších. Téma precizního zemědělství automaticky zařazujeme do školního vzdělávacího programu

Můžete přiblížit nějaké inspirativní příběhy nebo úspěchy bývalých studentů vaší školy, kteří se v oboru zemědělství prosadili?
Historie zemědělského školství v Hořicích je delší než 100 let, škola v roce 2023 oslavila již 70 let klasického maturitního vzdělávání. Za dobu existence jsme vyslali do světa spoustu absolventů, jež se významnou měrou podíleli na formování zemědělství nejen v Královehradeckém kraji, ale v celém Česku. Třeba docent Miroslav Svatoš – děkan Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, dlouholetý předseda Krajské agrární komory Jaroslav Vojtěch z Agro Jaroměř. Z absolventů 70. let je pak významný třeba bývalý primátor Hradce Králové Otakar Divíšek nebo bývalý pedagog hořické školy Libor Divoký ze ZD Bašnice. A na výsluní se již dostávají i absolventi z 90 let, třeba Miroslav Máslo z AGROM Třebnouševes, Martin Hylmar ze ZD Miletín, Luděk Homoláč ze společnosti ZEM Mžany a mnoho dalších.

Čím podporujete ve svých studentech zemědělské dovednosti a motivujete je v kariérním růstu?
Kromě teoretické a praktické výuky mají žáci mnoho dalších příležitostí ke svému rozvoji. Na škole znovu působí jezdecký klub a jednou z jeho aktivit je podzimní projížďka v hubertovském stylu. Je to průvod koňských spřežení a jezdců v sedle zakončený pak dovednostními disciplínami na školním statku. Tradicí se již stal chovatelský den na školním statku, kdy počet návštěvníků neklesá pod 1 500 lidí. K vidění bývá přehlídka plemen skotu, ukázka jezdecké práce našich studentů, prezentace zemědělské techniky a mnoho dalších zajímavostí. Na škole funguje včelařský kroužek, který se stará o přibližně o pět včelstev. Mnozí studenti se zapojují do aktivit spojených s předváděním zvířat a ve spolupráci s významnými chovateli se pak prezentují například na Národním šampionátu hospodářských zvířat v Brně, ale i na mnoha regionálních výstavách jako PRIM Chomutice a podobně. Již tradičně se žáci školy umisťují na předních příčkách celostátního finále rostlinolékařské soutěže a nedávno přivezli i medaili z celostátní soutěže opravářů zemědělských strojů. V loňském roce škola pořádala první ročník regionální soutěže žáků zemědělských škol v orbě a troufnu si říct, že určitě ne poslední.

Jak se jako škola zapojujete do širší komunity a zemědělského sektoru ve vašem regionu?
ZAG Hořice je hrdým členem jak Agrární komory ČR, tak i Zemědělského svazu. S těmito organizacemi se podílí na mnoha vzdělávacích aktivitách, mnoho z nich se koná na půdě školy. Patří k nim třeba školení o nakládání s chemickými přípravky. Škola již tradičně zajišťuje expozici skotu na Dožínkách Královéhradeckého kraje pořádaných Agrární komorou. Jako hrdý partner působíme i při organizaci jednoho z největších chovatelských svátku v Královéhradeckém kraji, na Chovatelském dnu ve Mžanech. A tak bych mohl ještě dlouho pokračovat.