V nejbližší době tu chtějí dokončit čtyři rozpracované projekty. Na prvním místě je projekt pod názvem „Stavební úpravy bývalé zemědělské usedlosti č.p. 28" (bývalý Škaloudův statek), kde je nutné zajistit dokončení stavebních prací v přízemí. V současné době byla provedena montáž dveří a zabezpečení objektu. Nejpozději počátkem prosince bude projekt završen.

„Musíme požádat stavební úřad v Jičíně o částečnou kolaudaci budovy, tedy pouze přízemí," informuje starostka.
Dalším úkolem je zajistit vybavení budovy pro veřejnou správu", v tomto projektu se jedná o výrobu nábytku. Obec má v plánu do zrenovovaných prostor přestěhovat obecní úřad a také kancelář Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada. V přízemí bude zasedací místnost a malé informační centrum pro turisty, které bude sloužit v letních měsících.

Analýza

Celková rekonstrukce objektu byla započata v roce 2009. Stavební práce byly rozděleny do dílčích částí z finančních důvodů a možností obce. Projekt je nyní financován z rozpočtu obce. V minulých letech byl spolufinancován z dotačního titulu Program obnovy venkova Královéhradeckého kraje a z Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. V období 2009 – 2014 bylo proinvestováno na celkové rekonstrukci zhruba 6,5 mil. korun. Objekt s přilehlými pozemky obec zakoupila v roce 2005. „Oprava byla zahájena díky vítězství v soutěži Vesnice roku v roce 2008, kdy jsme získali za prvenství v krajském kole milion korun," přibližuje Eliška Formanová.

Práce na stavbě pokračovaly podle finančních možností obce a získaných dotací. „V letošním roce jsme si vzali úvěr ve výši 1,5 milionu na dokončení stavebních prací v přízemí a na předfinancování projektu s názvem Vybavení budovy pro veřejnou správu. V příštím roce bychom chtěli pokračovat s rekonstrukcí půdních prostor," dodává starostka.

Poslední důležitou letošní akcí je zpracování dokumentu, který určuje rozvoj obce Bukvice a Křeliny. Jedná se o nový územní plán, který je před veřejným projednáváním. „Předpokládali jsme, že územní plán bude letos dokončen, ale bohužel musíme počítat s rokem 2015," konstatuje Eliška Formanová.
K menším akcím, které byly zrealizovány v letošním roce, patří například výměna dřevěného plotu u kaple sv. Jana Nepomuckého a dřevěných hranolů u vodní nádrže v Bukvici. U pomníku sv. Jana Nepomuckého a u pomníku padlých ve Křelině byla upravena zeleň.

„V jarních měsících byla vyčištěna travnatá cesta od náletů na „Průhoně" ve Křelině, neboť chceme pokračovat ve výsadbě ovocných stromů, jako tomu bylo vloni na podzim, kdy jsme vyčistili břehy a vysázeli alej ovocných stromů s místními občany," popisuje starostka.
Tečkou za letošním rokem je vydání knížky pod názvem O Bukvici a Křelině, která bude vytištěna při příležitosti slavnostního otevření opravené nemovitosti č.p. 28.

Další aktivity

„V současné době jsme začali upravovat obecní cestu ve Křelině v intravilánu obce. S rozšířením cesty pokračujeme k lesu z důvodu přístupu zemědělské techniky," svěřuje se starostka.

Sama přiznává, že plánů do budoucna by bylo hodně, ale vše je závislé na finančních prostředcích obce a získání dotací.
Přesto jako prioritní vidí zajištění provozu budovy č.p. 28, kde by měly v roce 2015 pokračovat stavební úpravy v poschodí. V půdních prostorách je počítáno s výstavní plochou a společenskou místností pro různé aktivity. Náklady na dokončení jsou asi 1,1 milionu korun.

Vedle bývalého statku počítá obec s vybudováním plochy na volnočasové aktivity, nyní by chtěla zajistit vypracování projektové dokumentace. „Rovněž musíme přemýšlet i o rekonstrukci budovy č.p. 27, kde sídlí současný obecní úřad," přibližuje plány.

Ohlédnutí za uplynulým obdobím

Poslední čtyři roky byly náročné. Od roku 2009 do roku 2013 probíhaly komplexní pozemkové úpravy katastru Bukvice.
„Od roku 2010 do roku 2014 pokračujeme na celkové rekonstrukci bývalého Škaloudova statku. V roce 2010 jsme zrealizovali projekt Úprava prostranství u č.p.27 v Bukvici za 2,4 milionu korun. Získali jsme dotaci ve výši 1,8 milionu korun. Jednalo se o vybudování a opravu komunikací, odpočinkového místa s herními prvky pro děti, úpravu veřejného prostranství, nákup traktoru s kabinou a mulčovačů na příkopové sekání a na rovné plochy.

V roce 2011 jsme opravili komunikaci nad kaplí sv. Jana Nepomuckého a nakoupili drobnou techniku – zahradní traktor rieder, sekačku, křovinořez, motorovou pilu a plotostřih. Na vyjmenované dva projekty jsme získali dotaci z Programu rozvoje venkova ČR. Na předfinancování obou projektů si obec Bukvice vzala úvěry. V roce 2014 byly úvěry zaplaceny," provádí inventuru Eliška Formanová.

Mezi další akce patřilo zpevnění plochy u vodní nádrže a od roku 2012 se zpracovává nový územní plán.    (kov,ef)