Jen málokdo si ale uvědomuje, že bez andělů, kteří stojí v pozadí, by ani lékaři nedokázali zázraky, které se dnes a denně v urgentních situacích odehrávají. K těmto neviditelným strážcům bezpochyby patří i dárci krve, kteří dobrovolně i několikrát za rok podstupují odběry krve a dávají tak mnohdy šanci přežít.

Odběry

„Odebírá se vždy čtyři sta padesát mililitrů krve a odběr trvá od pěti do deseti minut. Muž může podstoupit maximálně čtyři odběry plné krve za rok, žena pouze tři," upřesnila primářka transfuzního a hematologického oddělení jičínské nemocnice Eva Luňáková, která se zúčastnila slavnostního předávání ocenění Oblastního spolku Českého červeného kříže v Jičíně, které se konalo v Porotním sále Valdštejnského zámku, aby osobně všem dárcům krve poděkovala.

„Nesmírně si toho, co děláte, vážíme. Jménem zaměstnanců nemocnice, ale i jménem pacientů vám velice děkuji. To, že jste se rozhodli darovat krev, a především to, že jste pravidelnými dárci, je pro nás velmi zásadní," neskrývala obdiv k těmto lidem primářka hematologie. „Musíme být stále připraveni a mít dostatek krve, abychom zvládli i mimořádné případy, kdy je potřeba transfuzních přípravků vysoká. A díky vám se nám to daří," usmívá se lékařka.

Odběrové středisko jičínské nemocnice v loňském roce provedlo téměř pět tisíc tři sta odběrů, což je podle Evy Luňákové pěkné číslo. „Máme deset odběrových dnů měsíčně, aktivních dárců pak máme něco málo přes dva tisíce. Mohu říci, že jsme naštěstí neřešili extrémní nedostatek dárců jako na některých transfuzních zařízeních v republice, i tak by bylo skvělé, kdybychom měli alespoň o dvě stě aktivních dárců více," poukazuje na důležitost dárcovství primářka a dodává, že někdy na odběrové středisko přivádí rodiče také své dospělé děti. „Stává se to. Ale ne každý může krev darovat. Pro dárce jsou stanovená jasná kritéria, jež musí být dodržena.

Kdo může být dárcem?

Dárcem krve se může stát každý občan České republiky ve věku 18 až 60 let. Podmínkou je celkově dobrý zdravotní stav, dárce by měl dobře snášet odběry krve. Všichni, i ti pravidelní dárci, musí před každým odběrem podstoupit laboratorní a lékařské vyšetření," upozorňuje Luňáková, která také zdůrazňuje, že je výběr dárců přísný. Zlatý kříž Českého červeného kříže třetí třídy si přišel za osmdesát odběrů převzít i lékař z interního oddělení Ivo Gill, který krev daruje už od vysoké školy. „Krev už chodím darovat třicet tři let. Motivaci, proč dávat, si musí každý najít sám v sobě. Pokud člověk nechce, nepřesvědčíte ho," říká zkušený lékař.

Zlatý kříž třetí třídy si v porotním sále včetně pana doktora převzalo celkem dvacet stálých dárců. Dalších čtyřicet se nyní může pochlubit zlatou plaketou Prof. Mudr. Jana Janského, která je udělována za čtyřicet odběrů. Mezi nimi je také Vlastimil Liška z Petroviček, který krev daruje už přes třicet let.