Medailonek:
Dana Kracíková, 54 let
uvolněná starostka Železnice
Politická příslušnost: nezávislá
Rodina: vdaná, dva synové
Povolání: ředitelka nemocnice 

Při nástupu do nového zaměstnání nebo funkce máme určité představy, které se mnohdy liší od skutečnosti. Jaká byla realita po převzetí postu starosty v Železnici?

Překvapila mě míra byrokracie, která v samosprávě funguje. Porovnávám logicky své bývalé působiště – nemocnici s městem a občas mě ještě vyvádí z míry všechna administrativní opatření, která se musí na obci dodržovat, projednání na radě, zastupitelstvu, vyvěsit na úřední desce, předložit dalšímu orgánu, to v nemocnici bylo rozhodování pružnější.

Co je pro vás v nové úloze nejnáročnější?
Nejnáročnější je pro mě asi seznamování s právními předpisy, se kterými jsem dosud nepřicházela tak intenzivně do styku – územní plánování, odpady, silniční hospodářství, školství. To je nevýhoda malé obce nebo města, které nemá na každou problematiku celý odbor, a tak starosta malého města vlastně musí znát  
všechno, pokud svou práci chce dělat dobře.

Co komunikace s veřejností, starosta musí být připraven i na výtky, stížnosti obyvatel?
Komunikace s veřejností mi problém nedělá, z nemocnice jsem zvyklá řešit stížnosti pacientů i komunikovat s velkým množstvím zaměstnanců, navíc jsem přesvědčená, že zpětná vazba je potřebná, takže připomínky vítám.

S jakými předsevzetími jste vstoupila do této funkce, jaké chystáte změny?
Nastupovala jsem s tím, že bych chtěla být starostkou, která se o město a o jeho občany dobře stará. Jak se mi to podaří, ukáže čas. Byla bych ráda, kdyby Železnice ještě zkrásněla, aby se podařilo zdárně dokončit probíhají zateplení školy, školky, sokolovny, aby se dokončily opravy chodníků a veřejného osvětlení, aby se v naší škole i školce zvýšil počet dětí, protože v obou zařízeních můžeme dětem nabídnout kvalitní výuku. Potěšilo by mě také, kdyby se do dění u nás ve městě zapojilo aktivně víc občanů s novými nápady, jak udělat život v Železnici ještě příjemnější i jak naše město více zatraktivnit.

Jste pro obyvatele čtyřiadvacet hodin na telefonu?
Z předchozího zaměstnání jsem zvyklá telefon nevypínat, takže stejné je to i teď.

Jak vaši novou roli přijala rodina?
Rodina očekávala , že budu mít víc volného času, ale to se zatím moc nedaří.

Co hodnotíte ve městě jako pozitivní?Jak tu dlouho žijete?
V Železnici žiji 14 let. Železnice má úžasné kouzlo a má velikou výhodu, že tady fungují všechny základní služby – lékaři, školy, obchody, restaurace.

A co zde vnímáte jako negativní?
Myslím, že by naši obyvatelé měli trochu citlivěji přistupovat k památkám a celkově k čistotě města, tam máme ještě určitě rezervy a je co zlepšovat.