Zákon dává obcím možnost ovlivnit výši daně v jejich katastrech prostřednictvím koeficientu, kterým se sazba násobí. Příjmy z této daně jdou přímo do rozpočtu obce. Jičínští zastupitelé budou záležitost projednávat a pokud dají na doporučení rady města, nedojde ke změně městské vyhlášky z roku 2000, která tyto koeficienty stanovuje. Základní koeficient v Jičíně by pak zůstal na hodnotě 2. Město o případné změně rozhoduje každý rok.