V praxi by to znamenalo, že při prodeji, směně, darování a dalších úkonech s domy, byty a pozemky, by občan musel využít drahé služby advokáta. Sám by si smlouvu napsat nemohl. Kromě vysokých finančních nákladů ve výši 3 – 6 tisíc Kč za listinu, by tímto bylo dotčeno právo svobodně uzavírat smluvní vztahy, což je podle mě v rozporu s Listinou základních práv a svobod a stálo by to za přezkoumání u Ústavního soudu. Pan Polčák podobného trojského koně zkoušel prosadit již do novely Občanského zákoníku, tehdy neúspěšně. A tak se opět pokouší, protože lidé prý smlouvu sepsat neumějí. Viděl jsem mnoho smluv uzavřených advokáty, které byly nekvalitní a stejně tak znám mnoho lidí, kteří to dokážou sami. Řada obcí také sepsání smluv nabízí svým občanům jako službu zdarma. Ale tady nejde o kvalitu, ale o prosazení advokátní lobby, která si prostřednictvím svých členů snaží zajistit pohodlnou práci. A doplatil by na to opět občan. Můžeme jenom čekat, kdy nějaký poslanec navrhne pro sebe výplatu doživotní renty ze státního rozpočtu. V souvislosti s obsahem uvedené novely je smutný také fakt, že stát má velký nepořádek v katastrálních mapách, na řadě míst nejsou jasné hranice pozemků, apod. Pokud se vlastníci rozhodnou dát vše do pořádku na vlastní náklady, protože to zákonodárce nezajímá, stát je ještě „odmění" úhradou nehorázných poplatků (advokát, katastrální úřad, stavební úřad, finanční úřad).

Tomáš Komárek, starosta Mlázovic