Jednou z aktivit bylo i vytvoření tiskovin Naučná stezka Karla Jaromíra Erbena a Ovocná stezka Podkrkonoším.

Leták Naučná stezka Karla Jaromíra Erbena popisuje naučnou stezku i její pokračování, které povede z Miletína, přes Červenou Třemešnou, Vrbiny, Byšičky, kolem rybníků Hluboký a Nadýmák, dále přes Vlkanov a Miletínek zpět do Miletína. V letáku naleznete popis jednotlivých zastavení, ale i zajímavosti z okolí Miletína, tradiční akce a mapku části Podkrkonoší.

I tiskovina Ovocná stezka Podkrkonoším se věnuje zejména popisu naučné stezky, a to jak původní části, tak i jejímu pokračování. Kromě charakteristiky jednotlivých zastavení zde naleznete i informace o ovocnářství v Podkrkonoší, o pěstovaném ovoci a mapku oblasti.

Tyto materiály slouží především turistům, kteří navštíví Podkrkonoší s cílem projít vybudované naučné stezky. Letáky budou k dostání na veletrzích, kterých se sdružení účastní, nebo také v infocentrech a ubytovacích zařízeních. Nechyběly ani na akci Zavírání sezony na Zvičině dne 6. října. ⋌DM Podzvičinsko