Obecně platí, že jakákoliv investice či jiná aktivita okolo podloubí a budov na náměstí je diplomaticky náročnou záležitostí. Stavby totiž mají jiné vlastníky, než je město, přičemž jeho zájmem je z estetického hlediska udržovat Valdštejnovo náměstí v dobrém stavu. O to samozřejmě usilují i majitelé, nicméně jejich finanční prostředky jsou obvykle omezenější oproti tomu, čím disponuje jičínský rozpočet.

Uskutečnila se proto jednání, jejichž výsledkem je to, že Jičín a vlastníci se o náklady podělí rovným dílem, lidově řečeno, fifty-fifty.

„Je pozitivní, že se na výměně radnice podílí. Já osobně prostor před domem nevyužívám. Jsem ale rád, jak se k tomu město postavilo," vyjádřil se Martin Pašek, majitel domu č. p. 61.

Chodníky v jičínském podloubí.Poukázal na nedávno přijatou obecně závaznou vyhlášku o veřejném pořádku, kterou se po několika jednáních s vlastníky podařilo za všeobecné shody prosadit. Vyhláška je i tak jistým zásahem do vlastnického práva, neboť majitelé musí na chodníku udržovat dvoumetrový průchod mezi podloubím a zbožím. Martin Pašek sdělil, že chodník pro vystavování sortimentu sice nevyužívá, ale vzhledem k tomuto opatření vítá, že město majitelům s rekonstrukcí dlažby pomůže.

„V případě č.p. 61 máme jistotu, že do této dohody majitel půjde s tím, že severní strana podloubí se stane krásně a bezproblémově pochozí," sdělil Deníku místostarosta Petr Hamáček.

U chodníku při domu č.p. 34 takovou jistotu mít nelze. Majitel dosud čeká na výsledek výběrového řízení, a tudíž na konečnou cenu rekonstrukční akce. 

Odhadované náklady totiž jsou asi 284 tisíc Kč u č.p. 35 a 168 tisíc Kč u č.p. 61, tedy u knihkupectví. Výsledné ceny se však jistě budou lišit, neboť na každou rekonstrukci je vypsáno výběrové řízení, které s čísly zamíchá. Za předpokladu, že by se cena u č. p. 35 srazila níže, než je očekáváno, oprava by se mohla uskutečnit. V obou případech to zřejmě bude v dubnu.

Komplikujícím prvkem je to, že město o výměně dlažby jednalo i s majitelem domu č. p. 34 (restaurace U Anděla), avšak dosud k dohodě nedospělo. Dům č. p. 35 přitom s restaurací sousedí.

V loňském roce se „model fifty-fifty" uplatnil u objektu č. p. 58, který se nachází ve stejném bloku jako budova Knihkupectví u Pašků.