¶Nová čtyřproudá dálnice D 35 mezi Úlibicemi a Hradcem Králové má nahradit v současné době již kapacitně nevyhovující silnici I/35. Tu zatěžuje především nákladní doprava, která v současné době prochází řadou obcí. Zatížení vozovky je za hranicí kapacity, nadměrný provoz má pak negativní vliv na bezpečnost řidičů, obyvatelstvo a životní prostředí.

Silnice I/35 je součástí mezinárodní E442 a zároveň tvoří spojnici mezi Libereckým, Královéhradeckým, Pardubickým a Olomouckým krajem.

Stavba nové dálnice mezi Hradcem Králové a Úlibicemi je rozdělena do čtyř úseků. Nová komunikace, vedená mimo obce kromě Všestar umožní především převedení tranzitní dopravy a zkvalitní dopravní propojení.

Prvním úsekem je Sadová – Plotiště v délce sedmi kilometrů, který značně kopíruje současnou pětatřicítku, dále pokračuje etapa Hořice – Sadová v délce 10 km, Úlibice – Hořice a Úlibice obchvat.

„První tři úseky mají zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení, na část Hořice – Sadová se o stavební povolení žádá. Tento úsek je v přípravách nejdále a probíhá zde majetko – právní vypořádání. První dva úseky od Hradce Králové se začnou stavět nejdříve,“ popisuje realizaci Ivan Vrabec z hradeckého ředitelství silnic a dálnic.

Památkáři vystavili dálnici stopku

Další etapa, která bude následovat, je šestnáctikilometrový úsek Úlibice – Hořice, kde se komunikace ještě před Konecchlumím odkloní od I/35 směrem na Chomutice.

Poslední částí plánované stavby je obchvat Úlibic. Tady nabraly přípravy zpoždění a čeká se na poslední územní rozhodnutí.

„Zastavilo nás negativní stanovisko památkářů kvůli výhledu z obce Studeňany. Stavební úřad řízení zastavil, investor se odvolal, odvolací orgán podání vyhověl, takže toto územní řízení znovu rozbíháme. Jakmile budeme mít rozhodnutí pravomocné, začneme pracovat na dokumentaci pro stavební povolení,“ říká k nečekané prodlevě Ivan Vrabec.

Vybudování úlibického uzlu je nejmenším stavebním úsekem za zhruba jednu miliardu.

K zahájení stavby se Ivan Vrabec nechce konkrétně vyjádřit. Podle jeho odhadu by první úsek budování nové dálnice mohl začít za dva roky. „Nemůžeme předem odhadnout, zda se někdo neodvolá ke stavebnímu řízení,“ upozorňuje na možné komplikace.