Mnozí rodiče žáků nesouhlasili jak s testováním svých dětí, tak s celodenním nošením roušek. Oba požadavky jsou přitom pro školáky povinné, jinak se nemohou účastnit prezenční výuky.

Hořická základní škola Na Daliborce s ředitelem Janem Sezimou hledala cestu, jak nejšetrnějším způsobem bezpečně žáky testovat, nezatížit testováním učitele a přitom splnit všechna kritéria.

Shodou okolností zareagovala organizace Safres Group, poskytovatel zdravotnických služeb, se kterou škola dlouhodobě spolupracuje. „Když nám nabídla své služby, ani chvíli jsem neváhal, jen jsem si ověřil, zda je možné návrh přijmout z legislativního pohledu, zda se jedná o schválené testy a zda je proplatí pojišťovna a budou tak pro školu zdarma,“ popisuje ředitel akci „kulový blesk“.

Ještě před pondělním nástupem dětí do škol vše konzultoval se zřizovatelem, kterým je město Hořice a neinvazivní testování zdravotníky nabídl ostatním dvěma základním školám. ZŠ Komenského nabídku přijala.

Bezpečná cesta

Na Daliborce probíhá celoplošné testování zdravotníky, které má pro všechny řadu výhod.

Testy, při kterých zdravotníci provádějí stěr z patra a vnitřních tváří jsou daleko průkaznější a spolehlivější než stěry z nosu.

Důležitým bonusem je, že děti se otestují dřív, než zasednou do lavic.

„Zdravotníci provádějí dětem výtěr hned u vstupu do školy a než usednou do lavic, učitel už má na stole výsledky. Pozitivní žáky ihned odešle domů, takže se eliminuje riziko přenosu,“ vysvětluje ředitel, podle kterého je tento způsob testování pro všechny velice bezpečný.

Na otázku, jak testování vnímají žáci, ředitel odpovídá: „Dětem by se líbilo, kdyby nebyly testované vůbec, ale je to příjemné, opravdu jde jen o polechtání,“ popisuje Jan Sezima samotný výkon a jmenuje další pozitiva objednané služby.

„Zbavil jsem učitele povinnosti asistovat při testování žáků a mnohým tak doslova spadl kámen ze srdce, stejně tak i rodičům,“ přiznává. Dalším plusem je fakt, že testy certifikovanou společností se mohou testovaní všude prokázat, zatímco školní samostěry z nosu slouží opravdu jen škole. Výhoda je i v tom, že společnost na místě pozitivně testovaným žákům ihned provede PCR test a ti mají hned druhý den výsledek.

„Pokud půjde o falešnou pozitivitu, děti mohou někdy hned druhý den do školy,“ sčítá Jan Sezima přínosy.

Pro školu přitom nepůjde o žádnou finanční zátěž navíc, testy hradí pojišťovna a škola na ně má nárok dvakrát týdně, takže do puntíku splňuje literu zákona.

„Bylo mně jasné, že rodiče budou nespokojeni, tohle však byla cesta, jak jejich rozhořčení zmírnit,“ míní Jan Sezima. Škola v pondělí testovala celkem 18 pedagogů a 82 školáků, z nichž bylo pět pozitivních. Po prvním ověření chce i nadále žáky testovat zdravotníky.

V současné době hořická radnice jedná s ostatními školskými zařízeními s nabídkou zajištění podobné služby všem mateřským a základním školám ve městě.