Podařilo se dokončit první etapu budování Chlumíčkovy naučné stezky s pěti zastaveními. Na křižovatce lesních cest, odkud je krásný výhled do údolí řeky Bystřice, vyrostl dřevěný altán s posezením. Dále cestou potkáte naučné tabule, broukoviště, dendrofon nebo věž poznání. Nechybí ani herní prvky pro děti.

Velkou část nákladů se městu podařilo pokrýt díky půlmilionové dotaci z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova. Na příští rok je naplánovaná druhá etapa, která doplní na stezce další naučná a herní zastavení.