Jde o předposlední úsek D35 ve směru od severozápadu, který se bude stavět. Naváže na něj ještě stavba Úlibice-obchvat s velkou křižovatkou se silnicí I/16. V minulosti se uvažovalo i o dálnici v úseku Turnov – Úlibice, zde nakonec ale nepovede v nové stopě užší silnice než dálnice. Zahájení stavebního řízení vyplývá z oznámení na úřední desce. ŘSD odeslalo žádost loni v listopadu. Stavba má již platné územní rozhodnutí. ŘSD má vykoupeno přes 70 % pozemků. Běží doplňkový geotechnický průzkum.

Celkem 16,3 kilometru dlouhý úsek se má začít stavět příští rok. Naváže na něj stavba Hořice – Sadová, která už má stavební povolení a probíhá soutěž na zhotovitele.

| Video: Youtube

Dálnice nahradí stávající silnici I/35, která se po dokončení promění na silnici II. třídy. Od Úlibic je trasa vedena v souběhu se silnicí I/35 k obci Konecchlumí, kterou obchází po jejím západním okraji. Dále pokračuje mezi obcemi Konecchlumí a Kovač, východně míjí obec Třtěnice, prochází mezi obcemi Chomutice a  Sobčice do prostoru jižně od Ostroměře. Dále je trasa vedena severně od Nových Smrkovic, Domoslavic, obec Bílsko míjí po jejím jižním okraji. Město Hořice obchází po jeho jihozápadním okraji a na jižní straně se přibližuje ke stávající silnici I/35.

Na trase je naplánována jediná mimoúrovňová křižovatka Chomutice, kde se napojí silnice II/327. Odhadovaná cena za tento úsek je 4,180 miliardy korun.