Rozpočet akce je 1,8 milionu. Radnice na své náklady vybuduje i veřejné osvětlení a městskou optickou síť. Podmínkou získání dotace je doplnění místa pro přecházení (což se řeší v rámci projektové dokumentace rekonstrukce ulice Ruská-Poděbradova) a návrh dopravního značení.

Celková délka nové trasy je 117,5 metrů včetně 15 metrů dlouhé a 3 metry široké ocelové lávky přes řeku Cidlinu. Povrch je navržen z asfaltového betonu.

„Hlavním cílem projektu je propojení již vybudovaných cyklostezek Letná – Raisova a Ruská – Popovická. Tím dojde ke zvýšení bezpečnosti pohybu cyklistů centrem města. Je v souladu s koncepcí cyklodopravy ve městě a okolí a s koncepcí Královéhradeckého kraje. Je také součástí dálkové cyklotrasy Odra – Nisa č. 14., která prochází Jičínem. Stavět by se mohlo v příštím roce," uvedla tisková mluvčí Magdaléna Doležalová.