Cykloběh za Českou republiku bez drog 2007 je součástí protidrogového preventivního projektu, který byl založen již roku 1983, avšak v naší republice nastartoval v roce 2001. Cílem je vyvinout velkou a pravidelnou protidrogovou kampaň spojenou se sportem. Účastníci cykloběhu navazují kontakty s vedením radnic větších měst – jen v rámci letošní cesty jich během dvanácti dnů navštíví kolem pětačtyřiceti.
Z průzkumů a statistických zjištění vyplývá smutná skutečnost, že stále více získávají zkušenosti s drogou již žáci základních škol. Dostupnost je poměrně snadná a mezi dětmi není tajemstvím, kde si žádaný materiál opatřit.

Hořice a Jičín

Na Jičínsku navštívili účastníci projektu v čele s koordinátorkou Zuzanou Leovou Hořice a Jičín. Na jičínské radnici byli přijati místostarostou Richardem Konířem; v diskusi zazněly různé názory na efektivitu aktivit spojených s bojem proti tomuto společenského problému. „Nesouhlasíme s jakýmikoliv snahami o legalizaci jakékoliv drogy. Tyto snahy nikdy nemohou vyřešit důvody pro zneužívání drog a jejich destruktivní následky,“ uvádí prohlášení o postoji k problematice drog.
„S materiály, se kterými jsem se seznámil, nelze nesouhlasit,“ vyjádřil se Richard Koníř, proto neváhal tak jako i zástupci dalších měst podepsat prohlášení, na základě kterého bude Jičín spolupracovat při pořádání společných akcí v boji proti drogám.

Zároveň přidáváme tiskovou zprávu o celostátní akci:

ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU

V. ROČNÍK CYKLO-BĚHU ZA ČESKOU REPUBLIKU BEZ DROG 2007

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2007 je součástí protidrogového preventivního projektu ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTU, který byl založen členy Scientologické církve vroce 1983.Sdružení ŘEKNI NE DROGÁM - ŘEKNI ANO ŽIVOTUfunguje v ČR od roku 2001.

Svým rozsahem a intenzitou se jedná o největší pravidelnou protidrogovou kampaň spojenou se sportem. Tato aktivita chce poukázat na NUTNOST zvýšení protidrogové osvěty a přispět vtéto oblasti.

Slavnostní zahájení V. ročníku Cyklo-běhu proběhne vOlomouci vpondělí 11. června 2007, zakončen pakbude vPraze vpátek 22. června 2007. Oficiální ukončení a výsledky budou vyhodnoceny našimi zákonodárci u příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog, který připadá na 26. červen.

Celorepublikový Cyklo-běh chce upozornit na problematiku drog, hlavně ve spojení s mládeží a dětmi a pomoci rozšířit celospolečenskou aktivitu právě na poli primární prevence. Projekt je také iniciátorem myšlenky „DEN BEZ DROG“. Drogy stále zakořeňují do naší společnosti, která se pod jejich vlivem zhoršuje, také díky kriminalitě vyvolané drogami. Vzniká tak méně bezpečné a spolehlivé prostředí pro nás a naše děti.

Proto trasa letošního dvanáctidenního Cyklo-běhu povede přes 45 měst Čech a Moravy. Celkem tato trasa čítá 1350 kilometrů. Vkombinaci jízdy na kole a běhu převažuje jízda na kole, přičemž tým do vybraného města vždy společně doběhne. Družstvo 8 - 10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog, urazí tuto vzdálenost za 12 dní. Bude na ně čekat průměrná denní vzdálenost přes 112 kilometrů. V průběhu tohoto maratónu navštíví představitele měst a budou s nimi mluvit o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě ve zvýšené primární prevenci vdané oblasti.

Města se mohou připojit kiniciativě „DEN BEZ DROG“ vden průjezdu městem a jeho návštěvy a spolupořádat či uspořádat vlastní akci kposílení primární prevence. Vprevenci je důležitý postoj, a proto bychom chtěli, aby se představitelé měst připojili k myšlence Cyklo-běhu tím, že se rozhodnou stát „Městem bez drog“. Dále bude náš tým lektorů protidrogového vzdělávání ve vybraných městech na trase Cyklo-běhu dodávat přednášky pro děti a mládež snázvem 10 věcí, které tvoji přátelé možná nevědí o drogách. Vulicích navštívených měst budou pořádány protidrogové informační kampaně, při kterých budou distribuovány informační letáky a brožury o tom, co drogy jsou a co způsobují. Současně budou občanům zodpovídány dotazy ktéto problematice.

Pro větší informovanost o zdravotních a sociálních rizicích jednotlivých drog odstartoval tento projekt osvětovou informační kampaň PRAVDA O DROGÁCH, vrámci které vzdělává a distribuuje 10 informačních brožur o marihuaně, extázi, pervitinu, heroinu, kokainu, LSD, cracku, utišujících lécích a drogách obecně včetně zneužívání alkoholu. Velkým problémem je ovšem marihuana a extáze, v ČR nejvíce zneužívaných pouličních drog. Užívání konopí je podle údajů, které zveřejnilo vroce 2006 Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost, nejrozšířenější u mládeže v České republice. Téměř polovina (44%) všech 15–16letých již kouřila marihuanu nebo šňupala hašiš. Česká mládež je také nejhorší ze zemí EU ve zneužívání halucinogenní extáze (18,7%) mládeže ve věku 15-24 let sní experimentovalo. V popředí je i při zneužívání metamfetaminu (pervitin).

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2007 je sponzorován skrze dary a sponzorské příspěvky jednotlivců a firem, protože se tento problém týká každého z nás.

Vlastimil Špalek, tiskový mluvčí

Koordinátorka projektu Zuzana Leová, tel. 603 841 804

E-MAIL: info@rekninedrogam.cz;

www.rekninedrogam.cz; www.marihuana.cz