Stavební práce provádí firma STRABAG a.s. Náklady činí zhruba 2,57 milionu korun bez DPH, městu se však podařilo získat dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která částku pokryje ze 65 procent.

Termín dokončení je stanoven na 30. listopadu.